Sonus bv
raadgevende
ingenieurs

Bezoekadres:
Eemsteynplein 6
3312 JA Dordrecht

078 - 6312102


E-mail:
sonus@sonus.nl


Voor de geluid, akoestiek en trillingen belangrijke ISO normen en andere normen

Indien er aanvullende informatie over een norm op de site van Sonus bv raadgevende ingenieurs aanwezig is vindt u die informatie door op het nummer van de betreffende norm te klikken.


Norm Titel

NEN-ISO 1996-1: 2003 en Akoestiek - Beschrijving, meting en beoordeling van omgevingsgeluid - Deel 1: Basisgrootheden en procedures

NEN-ISO 1999: 1990 Akoestiek - Bepaling van de beroepsmatige blootstelling aan geluid en het schatten van de door geluid veroorzaakte gehoorbeschadiging

NEN-EN 12354-6:2004 Geluidwering in gebouwen - Berekening van de akoestische eigenschappen van gebouwen met de eigenschappen van bouwelementen - Deel 6: Geluidabsorptie in gesloten ruimten

NEN-ISO 2631-1: 1997/A1 2010 en Mechanische trillingen en schokken - Beoordeling van de invloed van trillingen op het menselijk lichaam - Deel 1: Algemene eisen

NEN-EN-ISO 3382-1: 2009

Akoestiek - Meting van ruimte akoestische parameters - Deel 1: Voorstellingsruimten

NEN-EN-ISO 3382-2: 2008

Akoestiek - Meting van de ruimte akoestische parameters - Deel 2: Nagalmtijd in gewone ruimtes

NEN-EN-ISO 3382-3: 2012

Akoestiek - Meting van ruimte akoestische parameters - Deel 3: Kantoortuinen

NEN-EN-ISO 3740: 2000

Akoestiek - Bepaling van geluidvermogenniveaus van geluidbronnen - Leidraad voor het gebruik van de basisnormen

NEN-EN-ISO 3741: 1999 C2 :2002
Akoestiek - Bepaling van geluidvermogenniveaus van geluidbronnen met gebruik van geluiddruk -Precisiemethode voor nagalmkamers

NEN-EN-ISO 3743-1: 1995 Akoestiek - Bepaling van geluidvermogenniveaus van geluidbronnen - Praktijkmethoden voor kleine, verplaatsbare bronnen in galmvelden - Deel 1: Vergelijkingsmethode voor nagalmkamers met harde wanden

NEN-EN-ISO 3743-2: 1996 Akoestiek - Bepaling van geluidvermogenniveaus van geluidbronnen gebaseerd op de meting van de geluiddruk - Praktijkmethoden voor kleine, verplaatsbare bronnen in galmvelden - Deel 2: Methoden voor speciale nagalmkamers

NEN-EN-ISO 3744: 2010 Akoestiek - Bepaling van geluidvermogenniveaus en geluidenergieniveaus van geluidbronnen met behulp van geluiddrukmetingen - Technische methoden voor vrij-veldomstandigheden boven een reflecterend oppervlak

NEN-EN-ISO 3746: 2010 Akoestiek - Bepaling van geluidvermogenniveaus en geluidenergieniveaus van geluidbronnen met behulp van geluiddrukmetingen - Globale methode met behulp van een omhullend meetoppervlak boven een reflecterend oppervlak

NEN-EN-ISO 3747: 2000 Akoestiek - Bepaling van geluidvermogenniveaus van geluidbronnen met geluidsdruk - Vergelijkingsmethode voor gebruik in situ

DIN 4150-1: 2001 Erschütterungen im Bauwesen - Teil 1: Vorermittlung von Schwingungsgrößen

DIN 4150-2: 1999 Erschütterungen im Bauwesen - Teil 2: Einwirkungen auf Menschen in Gebäuden

DIN 4150-3: 1999 Erschütterungen im Bauwesen - Teil 3: Einwirkungen auf bauliche Anlage

NEN-EN-ISO 4871: 2001 Akoestiek - Opgave en verificatie van geluidemissiewaarden van machines en apparaten

NEN 5077: 2005 Geluidwering in gebouwen - Bepalingsmethoden voor de grootheden voor luchtgeluidisolatie, contactgeluidisolatie, geluidwering van scheidingsconstructies en geluidniveaus veroorzaakt door installaties

NEN-ISO 6189: 1992 Akoestiek - Luchtgeleidingsaudiometrie met zuivere tonen bestemd voor gehoorbeschermingsdoeleinden. Deze norm is ingetrokken en vervangen door NEN -EN-ISO 8253-1: 2010

NEN-EN-ISO 6721-3: 1996 Kunststoffen - Bepaling van de dynamische mechanische eigenschappen - Deel 3: Buigtrillingen - Methode met de resonatiecurve

NEN -EN-ISO 8253-1: 2010 Akoestiek - Audiometrische beproevingsmethode - Deel 1: Algemene lucht- en beengeleidingsdrempelaudiometrie met zuivere tonen

NEN-EN-ISO 9612: 2009 Akoestiek - Bepaling van de blootstelling aan geluid op de werkplek - Praktijkmethode

NEN-EN-ISO 9614-1: 2009 Akoestiek - Bepaling van geluidvermogenniveaus van geluidbronnen via de meting van geluidintensiteiten - Deel 1: Metingen op vaste punten

NEN-EN-ISO 9614-2:1996 Akoestiek - Bepaling van geluidvermogenniveaus van geluidbronnen via de meting van geluidintensiteiten - Deel 2: Zwaaimethode

NEN-EN-ISO 9614-3: 2009 Akoestiek - Bepaling van geluidvermogenniveaus van geluidbronnen met behulp van geluidintensiteitsmetingen - Deel 3: Precisiemethode voor meting door scannen

ISO 10816-1: 1995 en Mechanical vibration - Evaluation of machine vibration by measurements on non-rotating parts - Part 1: General guidelines

ISO 10816-2: 2002 en Mechanical vibration - Evaluation of machine vibration by measurements on non-rotating parts - Part 2: Land-based steam turbines and generators in excess of 50 MW with normal operating speeds of 1500 r/min, 1800 r/min, 3000 r/min and 3600 r/min

ISO 10816-3: 1998 en Mechanical vibration - Evaluation of machine vibration by measurements on non-rotating parts - Part 3: Industrial machines with nominal power above 15 kW and nominal speeds between 120 r/min and 15000 r/min when measured

ISO 10816-4: 1998 en Mechanical vibration - Evaluation of machine vibration by measurements on non-rotating parts - Part 4: Gas turbine driven sets excluding aircraft derivatives

Nederlandse titel: "Mechanische trillingen - Beoordeling van machinetrillingen door
meting aan de niet-draaiende delen - Deel 4: Gasturbine aangedreven aggregaten met uitzondering van luchtvaarttoepassingen"

ISO 10816-5: 2000 en Mechanical vibration - Evaluation of machine vibration by measurements on non-rotating parts - Part 5: Machine sets in hydraulic power generating and pumping plants

Nederlandse titel: "Mechanische trillingen - Beoordeling van machinetrillingen door
meting aan de niet-draaiende delen - Deel 5: Machines voor hydraulische vermogensopwekking en pompstations"

ISO 10816-6: 1995 en Mechanical vibration - Evaluation of machine vibration by measurements on non-rotating parts - Part 6: Reciprocating machines with power ratings above 100 kW

ISO 10816-7: 1995 en Mechanical vibration - Evaluation of machine vibration by measurements on non-rotating parts - Part 7: Rotodynamic pumps for industrial applications, including measurements on rotating shafts

NEN-EN-ISO 11200: 2009 Akoestiek - Geluid uitgestraald door machines en toestellen - Handleiding voor het gebruik van basisnormen voor het meten van geluiddrukniveaus op een werkplek en op andere aangegeven plekken

NEN-EN-ISO 11201: 2010 Akoestiek - Geluid uitgestraald door machines en toestellen - Het meten van geluiddrukniveaus op de werkplek en op andere aangegeven plekken - Praktijkmethode voor een bij benadering vrij veld boven een reflecterend oppervlak

NEN-EN-ISO 11202: 2010 Akoestiek - Geluid uitgestraald door machines en toestellen - Meting van geluiddrukniveaus op een werkplek en op andere aangegeven plekken met toepassing van geschatte omgevingscorrecties

NEN-EN-ISO 11203: 2009 Akoestiek - Geluid uitgestraald door machines en toestellen - Bepaling van geluiddrukniveaus op de werkplek en op andere aangegeven plekken

NEN-EN-ISO 11204: 2010 Akoestiek - Geluid uitgestraald door machines en toestellen - Meting van geluiddrukniveaus op een werkplek en op andere aangegeven plekken met toepassing van nauwkeurige omgevingscorrecties

NEN-EN-ISO 11205: 2009 Akoestiek - Geluid uitgestraald door machines en toestellen - Praktijkmethode voor de bepaling van geluiddrukniveau's op de werkplek en op andere aangegeven plekken

NEN-EN-ISO 11654: 1997 Acoustics - Sound absorbers for use in buildings - Rating of sound absorption

NEN-EN-ISO 16032: 2004 Acoustics - Measurement of sound pressure level from service equipment in buildings - Engineering method
Begrippenlijsten:
Site navigatie:
begrippen A t/m E
begrippen F t/m J
begrippen K t/m O
begrippen P t/m T
begrippen U t/m Z
terug naar boven
homepage

Sonus bv raadgevende ingenieurs, dé partner op het gebied van geluid en trillingen