Sonus bv
raadgevende
ingenieurs

Bezoekadres:
Eemsteynplein 6
3312 JA Dordrecht

078 - 6312102


E-mail:
sonus@sonus.nl


ISO 11654 norm, αw en geluidabsorptieklasse

De ISO 11654 norm beschrijft hoe de frequentieafhankelijke van de geluidabsorptiecoëfficiënt voor de octaafbanden van 250 Hz tot en met 4 kHz kan worden geconverteerd naar een eengetalswaarde. Dit is de Alpha-W (αw
) waarde.

De αw wordt bepaald door middel van de referentiecurve uit de onderstaande figuur (blauwe lijn). De waarden van de referentiecurve zijn voor de octaafbanden van 500 Hz, 1 kHz en 2 kHz aan elkaar gelijk. De waarde van de 250 Hz band is 0.2 lager en die van de 4 kHz band is 0.1 lager. De per octaafband gemeten absorptiecoëfficiënten (als voorbeeld: de groene punten in de figuur) worden nu vergeleken met de referentiecurve.De referentiecurve wordt in stappen van 0,05 verticaal zover naar boven of naar beneden verschoven totdat de som van de negatieve afwijkingen van de gemeten waarden t.o.v. de waarden van de referentiecurve kleiner of gelijk aan 0,10 is. In het voorbeeld levert dit de rode stippellijn waarvan de waarde die bij 500 Hz wordt afgelezen de αw is. In dit geval is αw = 0.4.

In een appendix van de ISO 11654 wordt nog aangegeven hoe de αw kan worden gebruikt om absorberende materialen te classificeren in een vijftal absorptieklassen A t/m E. De onderstaande figuur geeft de gebieden weer waarin de referentiecurve voor de αw van een materiaal moet liggen wil dit in de betreffende absorptieklasse vallen. Het materiaal met de absorptiecoëfficiënten uit de bovenstaande figuur valt dus in absorptieklasse D.De αw waarde en de daaraan gekoppelde absorptieklasse zijn bedoeld om een soort indeling van materialen op grond van hun absorberende eigenschappen te kunnen maken. Ze zijn echter volledig ongeschikt voor het uitvoeren van berekeningen aan de akoestiek van een ruimte.


Begrippenlijsten:
Site navigatie:
begrippen A t/m E
begrippen F t/m J
begrippen K t/m O
begrippen P t/m T
begrippen U t/m Z
terug naar boven
homepage

Sonus bv raadgevende ingenieurs, dé partner op het gebied van geluid en trillingen