Sonus bv
raadgevende
ingenieurs

Bezoekadres:
Eemsteynplein 6
3312 JA Dordrecht

078 - 6312102


E-mail:
sonus@sonus.nl


NEN-EN-ISO 3744: 2010

ISO 3744 is een norm die past in de serie voor de geluidsvermogensbepaling die begint met ISO 3740 tot en met ISO 3747 en die allen betrekking hebben op de meting van akoestische bronvermogens op basis van geluiddruk. De in de aanhef genoemde versie van de norm ISO 3744 betreft de tweede editie. Inmiddels wordt er gewerkt aan een derde editie van de norm.

De veelgebruikte norm ISO 3744 heeft betrekking op meting aan geluidbronnen onder in principe vrije veld omstandigheden. Mits wordt voldaan aan de eisen die de norm stelt aan de omgeving van de geluidbron kunnen alle soorten bronnen en alle soorten geluiden worden gemeten.

De norm ISO 3744 specificeert een methode voor het meten van de geluiddrukniveaus op een oppervlak dat de geluidbron omhult en de wijze waarop hieruit het geluidvermogen moet worden berekend. De metingen worden verricht in een in essentie vrij veld, met de geluidbron in de nabijheid van één reflecterend vlak. Er kan ook volgens ISO 3744 worden gemeten wanneer de bron onder normale omstandigheden bij twee of meer reflecterende vlakken staat. De testomgeving kan zowel buiten als binnen zijn.

Het meetvlak is ofwel een rechthoekig blok, ofwel een halve bol. In bijlage C van de norm wordt tot in detail aangegeven hoe het meetoppervlak en de meetpunten, afhankelijk van de meetomgeving, moeten worden gekozen.

Zo wordt er bijvoorbeeld bij een kleine geluidbron op negen punten gemeten, in het midden van de vijf vlakken en op de vier hoekpunten zoals in de onderstaande figuur is aangegeven.

ISO 3744 bevat correcties op het over het meetvlak gemiddelde geluiddrukniveau voor achtergrondgeluid en voor de invloed van de testomgeving (afwijking van een vrij veld).

Indien met deze methoden niet de vereiste nauwkeurigheid kan worden gehaald beveelt de norm aan te meten met behulp van geluidintensiteit volgens de norm ISO 9614.

Onder andere de meer Europese EG Machinerichtlijn 98/37/EG evenals de richtlijn 2000/14/EG inzake de geluidsemissie in het milieu door materieel voor gebruik buitenshuis
verwijzen naar de ISO 3744.Site navigatie:

Sonus bv raadgevende ingenieurs, dé partner op het gebied van geluid en trillingen