Sonus bv
raadgevende
ingenieurs

Bezoekadres:
Eemsteynplein 6
3312 JA Dordrecht

078 - 6312102


E-mail:
sonus@sonus.nl


NEN-EN-ISO 9612


De ISO 9612 norm is geaccepteerd als Europese norm en wordt daarom door Nederland overgenomen. Dit is de NEN-EN-ISO 9612. Als gevolg hiervan is de oude Nederlandse norm voor het beoordelen van geluid op de arbeidsplaats NEN 3418 ingetrokken

De nieuwe NEN-EN-ISO 9612 wijkt af van de oude NEN 3418 in die zin dat de nieuwe norm alleen een meet- en rekenvoorschrift bevat waar de oude norm ook nog aanwijzigingen gaf voor te nemen acties.

De geluidmetingen uitgevoerd in het kader van de ArboWet zijn altijd geluiddrukmetingen waarbij het geluidniveau in dB(A) wordt bepaald. In de NEN-EN-ISO 9612 wordt een drietal meetstrategiën omschreven:


- 1 Taak methode
Bij toepassing van de taak methode worden de dagelijkse werkzaamheden gesplitst in een aantal taken waarna van iedere taak het geluidniveau in dB(A) wordt gemeten. Deze methode sluit aan bij de methodiek van de NEN 3418

Uit het geluidniveau en de tijdsduur per werkzaamheid wordt de a-gewogen dagdosis berekend.

Deze methode is geschikt voor situaties waarbij de dagelijkse werkzaamheden kunnen worden opgedeeld in goed gedefinieerde deelwerkzaamheden waarvan de geluidbelasting goed kan worden vastgesteld. Een voordeel van de methode is dat bruikbare informatie wordt verkregen, in de vorm van relevante geluidbijdragen, voor een plan van aanpak.

- 2 Functie methode
Bij deze methode worden er op willekeurige tijdstippen geluiddrukniveaus gemeten tijdens het uitvoeren van een bepaalde functie.

Deze methode kan worden toegepast indien de werkzaamheden van een functie lastig zijn te omschrijven. Een beperking is de toepassing indien er in een functie een beperkt aantal zeer lawaaiige werkzaamheden moeten worden verricht.

Deze methode vereist langduriger metingen dan de taak methode.

- 3 Gehele dag methode
Hierbij wordt het geluidrukniveau gedurende een gehele werkdag continu gemeten waarbij de werknemer een geluiddosismeter draagt.

De methode is geschikt voor situaties waarin de blootstellling aan geluid van werknemers onvoorspelbaar is en de andere methoden daardoor een te grote spreiding in de meetresultaten geeft. Een voordeel van de methode is dat alle belangrijke bijdragen aan de dagelijkse dosis worden gemeten.


De NEN-EN-ISO 9612 geeft een leidraad bij de selectie van de toe te passen meetstrategie. In de onderstaande tabel is deze samengevat.

Meetstrategie
type werk Taak methode Functie methode Gehele dag methode
vaste werkplek, simpele of enkelvoudige taak aanbevolen ongeschikt ongeschikt
vaste werkplek, complexe of meervoudige taak aanbevolen geschikt geschikt
mobiel met gekend patroon, beperkt aantal taken aanbevolen geschikt geschikt
mobiel met gekend werk, complexe of meervoudige taak geschikt geschikt aanbevolen
mobiel met onvoorspelbaar werkpatroon ongeschikt geschikt aanbevolen
vast of mobiel, meervoudige taken van ongekende duur ongeschikt aanbevolen geschikt
vast of mobiel, met onbekende taken ongeschikt aanbevolen geschikt

Bij de blootstelling aan geluid op de arbeidsplaats ligt het voor de hand om als dosismaat het equivalente geluidniveau over een werkdag van acht uur te nemen. Dit niveau wordt het genormaliseerde geluidexpositieniveau LEX,8h genoemd.

Nieuw is de aandacht voor meetonzekerheden. De meetonzekerheden moeten in beschouwing worden genomen . Voor de meetstrategiën 2 en 3 zijn de berekeningen van onzekerheden het eenvoudigst.Begrippenlijsten:
Site navigatie:
begrippen A t/m E
begrippen F t/m J
begrippen K t/m O
begrippen P t/m T
begrippen U t/m Z
terug naar boven
homepage

Sonus bv raadgevende ingenieurs, dé partner op het gebied van geluid en trillingen