Sonus bv
raadgevende
ingenieurs

Bezoekadres:
Eemsteynplein 6
3312 JA Dordrecht

078 - 6312102


E-mail:
sonus@sonus.nl


NEN-EN 12354-6:2004

Deze norm vervangt de oudere normen en praktijkrichtlijn NPR 5071:1981 nl, NEN 5078:1990 nl, NEN 5078:1990/A1:1997 nl, . en geeft een rekenmethode voor de bepaling in octaafbanden van de geluidabsorptie in ruimten van woongebouwen en andere gebouwen.

Tevens is de methode bruikbaar voor de bepaling in octaafbanden van de geluidabsorptie van afzonderlijke wanden, vloeren en plafonds van ruimten.

Ook is de bijlage A van de NEN 5078 uit 1997 die in het bijzonder van belang is bij toepassing van de norm via het Bouwbesluit..

Meer specifiek verwijst deze norm naar artikel 3.13 van het Bouwbesluit 2012 (Stb. 2011, 416) waarin staat dat e
en belsoten gemeenschappelijke verkeersruimte die grenst aan een niet-gemeenschappelijke ruimte van een woonfunctie een volgens NEN-EN 12354-6 bepaalde totale geluidsabsorptie moet hebben met een getalwaarde, uitgedrukt in m2, die niet kleiner is dan 1/8 van de getalwaarde van de inhoud van die ruimte, uitgedrukt in m3, in elk van de octaafbanden met middenfrequenties van 250, 500, 1 000 en 2 000 Hz.Begrippenlijsten:
Site navigatie:
begrippen A t/m E
begrippen F t/m J
begrippen K t/m O
begrippen P t/m T
begrippen U t/m Z
terug naar boven
homepage

Sonus bv raadgevende ingenieurs, dé partner op het gebied van geluid en trillingen