Sonus bv
raadgevende
ingenieurs

Bezoekadres:
Eemsteynplein 6
3312 JA Dordrecht

078 - 6312102


E-mail:
sonus@sonus.nl


Begrippenlijst P tot en met T:

P Piekgeluidniveau

Sound Transmission Class (STC)

Pijngrens

Speech transmission index (STI)

Popmuziekspectrum

Specifieke akoestische impedantie

Privacy Index (PI)

Spectrum

Spraak
Q Quadrupoolbron

Spraakverstaanbaarheid

Spreekzaal

R Railverkeerslawaai

Staande golf

Rapid speech transmission index (RASTI)

STI

Redelijke sommatie

Stoorgeluid

Referentiepunt

Stoorgeluidcorrectie

Representatieve bedrijfssituatie

Strength (G)

Representatieve bedrijfstoestand

SWUNG

Representatieve geluidoverdracht

Reflectie
Resonantie
Richtingsfactor T Tertsband
Roze ruis Tonaal geluid
Ruimtelijkheid Torsietrilling
Ruisspectrum Torsietrillingsberekening
Rw-waarde Transmissiecoëfficiënt
Transmissieverlies (TL)
S Sabine (formule van) Transversale golf
SBR-richtlijn Trilling
Schietlawaai Trillingsisolatie

Soon

Trillingsdemper

Sound Exposure Level (SEL)

Trommelvlies

Sound Reduction Index (SRI)

Tuned Mass Dampers (TMD's)
Overige berippenlijsten:
Site navigatie:

Sonus bv raadgevende ingenieurs, dé partner op het gebied van geluid en trillingen