Sonus bv
raadgevende
ingenieurs

Bezoekadres:
Eemsteynplein 6
3312 JA Dordrecht

078 - 6312102


E-mail:
sonus@sonus.nl


NEN-EN-ISO 9614-1: 2009
NEN-EN-ISO 9614-2: 1996
NEN-EN-ISO 9614-3: 2009

De ISO 9614 normen passen in het bouwwerk van de ISO normen voor de bepaling van geluidvermogen. De ISO 9614 serie normen hebben allen betrekking op bepaling van het geluidvermogen op basis van geluidintensiteit.

De ISO 3700 serie normen (zoals de belangrijke ISO 3744) voor de bepaling van geluidvermogen op basis van geluiddrukmetingen verwijst nadrukkelijk naar de ISO 9614 normen als mogelijkheid om met grotere nauwkeurigheid het geluidvermogen vast te kunnen stellen.

De NEN-EN-ISO 9614-1: 1995 specificeert een methode voor de bepaling van het vermogen van een geluidbron door middel van meting van component van de geluidintensiteit loodrecht op een meetoppervlak dat de geluidbron of geluidbronnen omsluit. De sterkte van de normale component van de intensiteitsvector op het meetvlak wordt gemeten in een aantal vooraf gedefinieerde punten. Uit deze metingen wordt vervolgens het geluidvermogensniveau per octaafband of per tertsband berekend. De methode uit de ISO 9614 is toepasbaar in speciale testomgevingen maar is vooral uitermate nuttig bij metingen in situ. Er worden slechts beperkte eisen aan de bron gesteld. Wel heeft deze bij voorkeur een continu karakter.

De NEN-EN-ISO 9614-2: 1996 is vrijwel identiek aan de NEN-EN-ISO 9614-1: 1995 met dien verstande dat de loodrechte component van de intensiteitsvector wordt gemiddeld door tijdens de meting de geluidintensiteitsprobe langs het oppervlak te bewegen (zwaaitechniek). Ook bij metingen volgens de standaard NEN-EN-ISO 9614-3: 2002 wordt over het meetvlak gemiddeld door middel van de zwaaitechniek. Het verschil met de ISO 9414-2 is dat deze norm een precisiemeting beschrijft.

Onder andere de meer Europese EG Machinerichtlijn 98/37/EG evenals de richtlijn 2000/14/EG inzake de geluidsemissie in het milieu door materieel voor gebruik buitenshuis
verwijzen naar deze ISO normen.
Begrippenlijsten:
Site navigatie:
begrippen A t/m E
begrippen F t/m J
begrippen K t/m O
begrippen P t/m T
begrippen U t/m Z
terug naar boven
homepage

Sonus bv raadgevende ingenieurs, dé partner op het gebied van geluid en trillingen