Sonus bv
raadgevende
ingenieurs

Bezoekadres:
Eemsteynplein 6
3312 JA Dordrecht

078 - 6312102


E-mail:
sonus@sonus.nl


Zaalakoestiek

De zaalakoestiek houdt zich bezig met het gedrag van geluid in afgesloten ruimten en meer in het bijzonder met sportaccommodaties, gymnastiekzalen, zwembaden, scholen, spreekzalen, concertzalen en muziekzalen, studio's, kerken en theaterzalen.

Ten aanzien van een tweetal aspecten verschilt de situatie van geluid in een ruimte essentieel met die van geluid in het vrije veld. Ten eerste is de afname van de hoeveelheid geluid met de afstand in een ruimte veel geringer dan de afname in het vrije veld. Dit geldt zelfs voor grote ruimten. Ten tweede hebben we in een ruimte te maken met het fenomeen nagalm. Nagalm is het gevolg van gereflecteerd geluid dat een ontvanger bereikt nadat de bron is gestopt.

Naast de twee genoemde fenomenen kunnen er in een ruimte, afhankelijk van de vorm en de afwerking van die ruimte nog hele specifieke zaken optreden zoals vroege reflecties en echo, de zogenaamde flutterecho, kleuring, en focussering. In aanvulling hierop moet de zaalakoesticus nog rekening houden met de warmte,de helderheid en de ruimtelijkheid van de zaal.De genoemde effecten veroorzaken een uitermate gecompliceerd geluidveld dat het gevolg is van de vorm en de begrenzingen van de ruimte.

In de praktijk worden berekeningen aan de akoestiek van zalen vrijwel altijd uitgevoerd op basis van geometrische geluiduitbreiding. Dit houdt in dat wordt uitgegaan van ruimten die groot zijn ten opzichte van de golflengte van het geluid zodat het typische gedrag van geluid dat samenhangt met het golfkarakter ervan, zoals bijvoorbeeld staande golven, kan worden verwaarloosd.

Voor het akoestisch ontwerp van bijvoorbeeld een concertzaal of een kerkzaal heeft Sonus bv raadgevende ingenieurs de beschikking over specialistische software voor het maken van en doorrekenen van zaalakoestische modellen.

Voor een goede zaalakoestiek moet in het algemeen aan de volgende eisen worden voldaan:
- stoorgeluiden van buiten de zaal moeten worden vermeden
- spraakverstaanbaarheid moet voldoende zijn
- muziek moet plezierig aanhoren en voldoende 'warmte' bezitten
- de geluidenergie moet uniform worden verdeeld over de gehele zaal
- in de zaal mogen geen verstorende fenomenen zoals echo's en flutter voorkomen

Indien aan alle bovenstaande eisen is voldaan is er sprake van een succesvol ontwerp van de zaalakoestiek.Begrippenlijsten:
Site navigatie:

Sonus bv raadgevende ingenieurs, dé partner op het gebied van geluid en trillingen