Sonus bv
raadgevende
ingenieurs

Bezoekadres:
Eemsteynplein 6
3312 JA Dordrecht

078 - 6312102


E-mail:
sonus@sonus.nl


Begrippenlijst U tot en met Z:

U
Ultrageluid, ultrasoon geluid Geluid waarvan de frequenties hoger zijn dan die waarvoor het menselijk gehoor gevoelig is (> 20 kHz).

Uniforme dosismaat

Mogelijke toekomstige hindermaat voor geluid in dB(U) waarin het geluid afkomstig van verschillende bronnen met een weegfactor is gecumuleerd.


V
Verkeerslawaai Het geluid afkomstig van verkeer gerelateerde bronnen (klik hier voor meer).

Versnellingsniveau Maat voor de door een trilling veroorzaakte versnellingen in dB ten opzichte van een referentieversnelling.

Verstrooiing Verstrooiing is het niet-spiegelend (spiegelend wil zeggen dat de hoek van inval gelijk is aan de hoek van terugkaatsing) reflecteren van geluid waarbij de energie wordt verspreid over meerdere richtingen. De verdeling van de verstrooide energie over de verschillende hoeken wordt de diffusiteit genoemd.


W
Warmte Met het begrip warmte wordt in de zaalakoestiek de levendigheid of volheid van lage tonen (75 Hz tot 350 Hz) in verhouding tot de middentonen (350 Hz tot 1400 Hz) bedoeld. Een zaal waarin de lage tonen te luid klinken of waarin de hoge tonen te veel worden verzwakt wordt wel als zijnde "donker" aangeduid. Warmte is het tegenovergestelde van helderheid.

Wegingscurven Een gestandaardiseerd filter dat qua vorm de karakteristiek van ons gehoorzintuig benadert en een frequentie afhankelijke verzwakking bewerkstelligt. Er wordt daardoor een weging op het geluid toegepast.

Wegverkeerslawaai Het geluid afkomstig van verkeer op de openbare weg (klik hier voor meer).

Whirling Een laterale trilling in een roterend systeem ontstaan door zelf excitatie (klik hier voor meer).

Windhoek De hoek tussen de lijn van bron naar immissiepunt en de gemiddelde windrichting

(gemiddelde) Windrichting De windrichting gemeten buiten de invloed van obstakels in het vrije veld. De meethoogte kan vrij gekozen worden tussen 2 m en 20 m

(gemiddelde) Windsnelheid De gemiddelde windsnelheid in het open veld (buiten het invloedsgebied van obstakels) op 10 m hoogte op of nabij de meetlocatie. De windsnelheid wordt bepaald uit metingen tussen 2 m en 10 m hoogte. De gemeten snelheid op 2 m moet met 1.4 en die op 5 m met 1.2 worden vermenigvuldigd.

Witte ruis Stochastisch signaal met een constante energie per frequentie. Hierdoor stijgt (in het geval van geluid) het geluiddrukniveau met 3 dB per octaafband (klik hier voor meer).

X

Y

Z
Zaalakoestiek De zaalakoestiek is een onderdeel van de akoestiek waarbij de akoesticus zich bezig houdt met het sturen en vormgeven van het gedrag van geluid in een ruimte zodanig dat een voor de zaal
en zijn functie optimale akoestiek wordt verkregen (klik hier voor meer).

Z-filter/Z-weging Benaming voor een filter dat geen frequentieafhankelijke weging inhoudt. Het filter doet dus niets. Dit wordt wel een Z-weging (Zero weging) genoemd en het op deze wijze gewogen geluidniveau een lineair niveau aangeduid als dB of dBlin.

Zone Gebied rond of langs geluidbronnen dat fungeert als aandachtsgebied voor geluid (klik hier voor meer).

Zonebeheerplan Plan zoals bedoeld in artikel 164 van de Wet geluidhinder dat zich richt op de informatievoorziening over de beschikbare geluidruimte binnen een zone.

Zwevingen
Harmonisch in de tijd variërend geluiddrukniveau, ontstaan ten gevolge van twee geluidgolven waarvan de frequenties zeer weinig verschillen (en de amplituden nagenoeg gelijk zijn) (klik hier voor meer).
Begrippenlijst:
Site navigatie:

Sonus bv raadgevende ingenieurs, dé partner op het gebied van geluid en trillingen