Sonus bv
raadgevende
ingenieurs

Bezoekadres:
Eemsteynplein 6
3312 JA Dordrecht

078 - 6312102


E-mail:
sonus@sonus.nl


Richtlijn 2000/14/EG inzake de geluidsemissie in het milieu door materieel voor gebruik buitenshuis

Deze richtlijn is een aanvulling op de EG Machinerichtlijn 98/37/EG en heeft betrekking op machines (meer in het algemeen materieel) die zijn bedoeld voor gebruik buitenshuis en die een bijdrage leveren aan de geluidhinder.

In een bijlage van de Richtlijn 2000/14/EG zijn de methoden vastgesteld volgens welke de geluidsvermogensniveaus van het onder deze richtlijn vallende materieel dienen te worden bepaald. Deze methoden zijn gebaseerd op meting van het luchtgeluid volgens de systematiek van de ISO normering en aanvullende vereisten per categorie machines.

Al deze metingen dienen te worden uitgevoerd conform de meest geschikte meetprocedures waarbij tevens de bedrijfstoestand van de machine tijdens de metingen moet worden vastgelegd. Zo kan het geluidvermogen worden bepaald op basis van ISO 3744, ISO 4872 (geluiddrukmeting) of ISO 9614 (geluidintensiteitsmeting). Eventueel kan ook een bepaling conform 79/113/EEC worden gebruikt.Begrippenlijsten:
Site navigatie:
begrippen A t/m E
begrippen F t/m J
begrippen K t/m O
begrippen P t/m T
begrippen U t/m Z
terug naar boven
homepage

Sonus bv raadgevende ingenieurs, dé partner op het gebied van geluid en trillingen