Sonus bv
raadgevende
ingenieurs

Bezoekadres:
Eemsteynplein 6
3312 JA Dordrecht

078 - 6312102


E-mail:
sonus@sonus.nl


De klok en de klepel

Een verklaring van een akoestisch begrip of verschijnsel kan de inhoud van een artikel of een bewering verduidelijken. Helaas gaat dit niet altijd goed. Men heeft de klok horen luiden maar weet dan duidelijk niet waar de klepel hangt.

Hieronder volgen een paar voorbeelden:


- "Bij veel galm heerst er een bepaald geluidniveau in de ruimte waardoor de spraakverstaanbaarheid kan verminderen."

Bron: De site van AkoestiekPro.

- "De architecten hadden voor een bijzondere opgave gestaan: elke zaal moest zijn eigen akoestiek krijgen."

"Galm moet uitsterven."

"Maar het belangrijkste is toch wel de tijd dat (sic) het duurt dat de galm is uitgestorven: de nagalmtijd. Als die lang is dan ervaren we dat als een ruimte die erg galmt."

"Het geheim van een goed popgeluid is, met andere woorden, de akoestiek zoveel mogelijk
wegnemen."

"Akoestici zijn opgeleid om te werken met onversterkte zalen. Lage tonen spelen daarbij nauwelijks een rol."

"Akoestici denken in geluiden van boven de honderd hertz. Daaronder kan hun softwatre niet eens rekenen."

"Na lang experimenteren ontdekte hij dat als hij schapenwol op een bepaalde manier in elkaar drukt, dat perfect lage tonen absorbeert. Datzelfde 'schaap' is nu ook weer ingezet."

Bron: Interview zonder kennis van zaken van Anouschka Bush in het blad Quest van 21 augustus 2014 inzake de akoestiek in het nieuwe muziekcomplex TivoliVredenburg.

- "De oplossingen moeten 60 tot 300 mm dikte hebben om een goede geluidsabsorptie te garanderen. Geluid is logaritmisch en daarom werkt "een beetje" niet. Het is net als een stoplicht: het is aan of uit."

Bron: Geluidgoeroe "Mr. Akoestiek" Jeroen Besteman snapt het nog steeds niet ditmaal in Inside Information

- "Hierdoor reageert de decibelmeter in de woning niet omdat de waarde beneden de 50 dB ligt!"

Bron: Een interwiew in de cruise special 2014 van de Binnenvaartkrant.

- "Kijk: spraakverstaanbaarheid zit tussen de 1 en 1000 Hertz."

"Alle geluid beneden de 1000 Hertz heeft wetenschappelijk bewezen 12 centimeter diepte nodig, wil het kunnen absorberen."

"Een derde gedeelte van het vloeroppervlak moet vertaald worden in akoestische vierkante meters bij een plafond van normale hoogte."

"Hoe verder je van de bron afgaat, hoe meer tijd het geluid krijgt om iemand anders te belasten."

"Akoestiek is natuurkundig."

"Een systeemplafond werkt ook alleen maar op basis van druk"

"Ik zie zovéél onzin."

"Men heeft vaak niet door hoe erg het is."

Bron: Uitspraken van geluidgoeroe "Mr. Akoestiek" Jeroen Besteman in het weekblad Facilitair nr. 353 - 2013

- "Geluidsisolatie vindt plaats tussen ruimtes. De energie die door de wand heen komt verhoogt het geluidsveld aan de andere kant van de wand. Geluidisolatie dient dit tegen te gaan."

Bron: Omschrijving van het begrip geluidisolatie op de site: www.scholenbouwwaaier.nl/faq


- "Wat is akoestiek? Akoestiek is het geluid dat wordt gereflecteerd door de wanden van een ruimte."

Bron: De site van Helios.nl


- "Een trilling is een heen en weergaande beweging van een object gemeten in tijd. Trillinghoogte wordt weergegeven in frequentie, het aantal bewegingen per sec, ook wel Herz genoemd. De trilling sterkte (amplitude) wordt gemeten in m/sec2".

"Trillingen versterken elkaar in de heen en weergaande beweging. ".

"Onbalans in een wiel laat een auto trillen, naarmate de snelheid hoger wordt kunnen andere objecten gaan rammelen in de auto."

Bron: Beweringen in de uitleg van wat trillingen zijn op de site van Kathanger Personal Protective Equipment.


- "Een trilling is een niet waarneembaar natuurkundig verschijnsel. Een trilling wordt pas zichtbaar wanneer het door een waarneembaar materiaal gaat. Wel kan men een trilling horen wanneer het om een geluidsgolf gaat.".

Bron: Publicatie van het Bureau voor Bouwpathologie te Montfoort, publicatiedatum 11 februari 2008, afstudeerrapport van Esther Stapper 9940175.


- "In New York zijn er hele wijken succesvol voorzien van dit stille asfalt", weet Verheij. "Dat scheelt meer dan de helft in decibel".

Bron: De Havenloods van woensdag 9 februari 2011. In een artikel over nieuw asfalt in het centrum van Rotterdam wordt het VVD raadslid Jan-Willem Verheij geciteerd.


- De machinekamer is bijvoorbeeld voorzien van een dubbel plafond met daartussen isolatie, waardoor er sprake is van 102 dB. Volgens Scheepvaartinspectie komt dat wat betreft de geluidsdruk neer op de helft van 110 dB.

Bron: De Scheepvaartkrant van 16 februari 2010 in een artikel over de oplevering van de Ursa Montana.


- De decibelschaal begint bij de gehoordrempel = 0 dB.

Bron: De site van Rockwool Benelux B.V. over "geluidsterkte en toonhoogte".


- Decibel, afgekort als dB, is de maat waarmee de sterkte van geluid wordt aangegeven. Daarbij wordt er rekening mee gehouden dat lage en heel hoge tonen minder hard klinken dan tonen in het middengebied.

Bron: de vraag en antwoord pagina over geluid op de site van VROM


- De gehoordrempel, het zwakste geluid dat nog hoorbaar is (met goede oren!) is vastgesteld op 10-12W/m2. Ten opzichte hiervan meet men dan ander geluidssterktes en wordt de verhouding in dB opgegeven. De pijngrens, het geluidsniveau dat pijn aan je oren veroorzaakt, ligt dan op 120dB (één miljoen maal zo hard!).

Bron: dedecibel uitgelegd op de site van popschoolmaastricht


- Het geluidsniveau wordt weergegeven in decibel (dB). Dit is een logaritme.

Het is goed om te realiseren dat de decibel een exponentiële maat is, dat wil zeggen dat bij stijging van het lawaai met drie dB, het geluidsniveau verdubbeld! (sic!)

Bron: de site van Personeel, Arbeid & Organisatie van de TU Twente


- Geluids intensiteit wordt gemeten in db (Decibel). Db is een logaritmische meeteenheid. Verdubbelde geluidsitentsiteit zorgt voor 3db meer geluid. Het menselijk oor voelt dit niet als 2x zo luid. Daarom is de Sone eenheid meer informatief. Als voor het menselijk oor geluid 2x zo luid klinkt, dan is de Sone ook verdubbelt.(sic!)

Bron: de site van pcsilent


-

Het dempingsprincipe dat wordt toegepast berust op de rechtlijnigheid van geluidgolven die breken op de spiraalvormige binnenwand van de dempers. Bij het volgen van de spiraal worden de geluidsgolven telkens gebroken waardoor een demping tot ruim 30 dB(A) wordt bereikt.

Bron: Elbert Vissers over Cowl geluiddempers, Scheepvaartkrant 9 maart 2005


- Er bestaan geen werkelijke eisen t.a.v. nagalmtijden, wel bestaan er aanbevelingen van de Rijksgebouwendienst.

Bron: De site van Rockfon B.V. over "geldende" nagalmtijden.


- Beide gaan over akoestiek echter veel verder gaat de relatie niet. Sterker nog, ze werken elkaar in hoge mate tegen. Algemeen kan gesteld worden hoe beter de geluidabsorptie, hoe slechter de geluidisolatie en andersom.

Bron: De site van Rockfon B.V. over de relatie tussen "geluidisolatie" en "geluidabsorptie".


-

Met de kennis die we nu hebben, zouden we de contour anders neerleggen. Feitelijk is de geluidsbelasting dus niet toegenomen maar er wordt tegenwoordig op een andere manier tegenaan gekeken.

De bedrijven mogen op de zonegrens gezamenlijk niet meer dan 50 decibel (A) aan geluid produceren. De toevoeging A wil zeggen dat het gaat om geluid dat door mensen waar te nemen is.

Bron: Leo de Jong directeur Milieudienst Zuid-Holland Zuid, Nieuwsbrief Economische Ontwikkeling van de gemeente Dordrecht.


-

De decibel-schaal is oorspronkelijk gemaakt met menselijke waarnemers. Er werd geluid gemaakt de waarnemers moesten zeggen wanneer ze een bepaald geluid beoordeelden als de dubbele sterkte van een ander. dat verschil werd benoemd tot 10 dB. Het bleek namelijk ook nog eens samen te vallen met de tienvoudige geluidenergie. Om twee keer zo hard te praten, moeten we ons tien keer zo hard inspannen, 10 auto's maken 2 keer zo veel lawaai als 1. Als we even te rade gaan bij onze dagelijkse ervaring komen we alras tot de konklusie dat het wel zo'n beetje klopt. Wiskundig heet zo'n samenhang logaritmisch. Een bekend voorbeeld is het uitvallen van één van de twee speakers van een geluidinstallatie. Dat halveert de geluidenergie, maar het verschil op de geluidschaal is 3 dB en alleen te horen als men goed oplet.

Bron: De "decibel" uitgelegd op de voormalige site van NOS Noordergraaf vloeren


- Voor de wiskundige maat dB is gekozen, omdat anders de schaal (met de daarbij behorende getallen) te lang of te groot zou worden. De consequentie is echter dat er niet 'normaal' mee gerekend kan worden. Twee gelijke geluiddrukniveau's bij elkaar 'opgeteld' leidt doorgaans slechts tot een verhoging van 6 decibel. Dus 40 dB + 40 dB = 46 dB. Als twee geluiddrukniveau's 20 decibel verschillen, dan heeft de laagste waarde vrijwel geen invloed meer. Dus 60 dB + 70 dB = 70 dB.

Dit is de dB(A). De 'oorgevoeligheid' van geluid is als het ware in de eenheid ingebouwd, waardoor de afgelezen waarde een maat wordt voor de luidheid die het oor registreert.

Bron: De "decibel" uitgelegd op de site van Rockwool Benelux Holding B.V


- Geluid bestaat uit een golfbeweging en een frequentie. De golf heeft een bepaalde lengte. De frequentie geeft aan hoeveel keren per seconde de golfbeweging plaatsvindt. De geluidssnelheid is het product van beide.

Bron: "Frequentie" uitgelegd op de site van Rockwool Benelux Holding B.V


- Ook de spouwresonantie wordt hierdoor deels onderdrukt, omdat de veer bestaande uit lucht vervangen wordt door een slapper materiaal, de isolatie, wat de geluidsisolatie ten goede komt.

Bron: Waarom er steenwol in een spouw moet. Uitleg op de site van Rockwool Benelux Holding B.V


-

Geluidsdrukniveaus kunnen niet worden opgeteld.

Bron: Tekst uit de "Brochure geluid" van de firma Meuwissen Innovation in Insulation


-

Met andere woorden: niet alleen de geluidssterkte, maar ook de samenstelling van de frequentie is van belang hoe geluid 'ervaren' wordt. Om dit laatste met één getal te kunnen aanduiden, is een gewogen geluidsniveau ingevoerd: geluidsniveau (A). Het gehele frequentiegebied wordt zo met een één getalswaarde uitgedrukt (eenheid dB(A)).

Bron: De dB(A) uitgelegd in de "Brochure geluid" van de firma Meuwissen Innovation in Insulation


-

Door de geluidgolven worden de perforaties continu gezuiverd van stof.

Bron: produktinformatie van een geluidabsorberende folie van de firma Mavotrans, Nationale geluidgids 2005 van de Stichting Innonoise


-

Zo mogen geen openbare geveldelen daarin worden opgenomen, en de gevelwering moet voldoen aan het bouwbesluit (karakeristieke gevelwering cf. NEN 5077).

Bron: Uitleg "Dove gevel" op de site van de provincie Noord-holland.
Begrippenlijsten:
Site navigatie:
begrippen A t/m E
begrippen F t/m J
begrippen K t/m O
begrippen P t/m T
begrippen U t/m Z
terug naar boven
homepage

Sonus bv raadgevende ingenieurs, dé partner op het gebied van geluid en trillingen