Sonus bv
raadgevende
ingenieurs

Bezoekadres:
Eemsteynplein 6
3312 JA Dordrecht

078 - 6312102


E-mail:
sonus@sonus.nl


Spraak, spraakverstaanbaarheid, STI en RASTI

De mate waarin spraak in een ruimte wordt verstaan kan worden uitgedrukt in STI en RASTI.

De STI (Speech Transmission Index) is een grootheid waarmee de modulatieoverdracht van een communicatiekanaal (ruimte) kan worden gekwantificeerd. Met modulatieoverdracht wordt bedoeld de overdracht van sterktevariaties die gebruikt worden tijdens spraak. Men gaat ervan uit dat de spraakverstaanbaarheid in hoofdzaak afhangt van deze sterktevariaties. STI is daarmee geschikt als maat voor de spraakverstaanbaarheid in een ruimte.

De STI wordt bepaald over de frequentiebanden van 125 Hz tot 8000 Hz en kan waarden aannemen tussen 0 en 1. Elke frequentieband heeft daarbij een afzonderlijke weging. In de STI is zowel de invloed van galm als die van stoorgeluiden op de verstaanbaarheid van spraak verwerkt. De STI kan worden berekend of gemeten en eventueel mag deze worden geschat (de te volgen procedure hiervoor is te vinden in de Nederlandse praktijkrichtlijn NPR 3438:2007).

De waardering van een grote groep normaal horende mensen van de STI vertaald naar verstaanbaarheids-kwalificaties is weergegeven in de onderstaande tabel.


STI Waardering
0.00 - 0.30 slechte spraakverstaanbaarheid
0.30 - 0.45 matige spraakverstaanbaarheid
0.45 - 0.60 redelijke spraakverstaanbaarheid
0.60 - 0.75 goede spraakverstaanbaarheid
0.75 - 1.00 uitstekende spraakverstaanbaarheid


Omdat de STI een eigenschap van het communicatiekanaal is houdt een hoge STI niet automatisch in dat de daadwerkelijk ervaren spraakverstaanbaarheid ook goed of uitstekend is. Zo kan de spraakverstaanbaarheid afnemen doordat de spreker niet goed articuleert of doordat de luisteraar een gehoorverlies heeft.

De RASTI (Rapid Speech Transmission Index) is eenvoudiger te berekenen dan de STI. De RASTI wordt uitsluitend bepaald aan de hand van de 2 belangrijkste frequentiebanden, te weten 500 Hz en 2000 Hz.
Begrippenlijsten:
Site navigatie:
begrippen A t/m E
begrippen F t/m J
begrippen K t/m O
begrippen P t/m T
begrippen U t/m Z
terug naar boven
homepage

Sonus bv raadgevende ingenieurs, dé partner op het gebied van geluid en trillingen