Sonus bv
raadgevende
ingenieurs

Bezoekadres:
Eemsteynplein 6
3312 JA Dordrecht

078 - 6312102


E-mail:
sonus@sonus.nl


Bouw- en zaalakoestiek

Bouw- en zaalakoestiek heeft betrekking op het gedrag van geluid in gebouwen zoals woningen, scholen, kantoren, sportaccommodaties, theaters, studio's en dergelijke. Het gaat daarbij altijd om de akoestische kwaliteit van het gebouw. Een goede akoestische kwaliteit kenmerkt zich door een laag stoorgeluidniveau en een ruimte-akoestiek die past bij de gebruiksfunctie van de ruimte.

Een laag stoorgeluidniveau kan worden verkregen door een goede geluidwering van de gevels, een goede geluidwering tussen ruimten onderling en een laag installatiegeluidniveau al dan niet in combinatie met een grote hoeveelheid absorptie. Het Bouwbesluit stelt akoestische prestatie-eisen waaraan gebouwen moeten voldoen. Voor de bepaling van bouwkundig-akoestische grootheden is er een Nederlandse norm beschikbaar, de NEN 5077.

De zaal- en ruimteakoestiek houdt zich bezig met het akoestisch klimaat in een ruimte. Hierbij gaat het om zaken als de galm, kleuring, warmte, ruimtelijkheid en helderheid van de zaal. Een collegezaal vraagt om een andere akoestiek dan een concertzaal.

Voor het voorspellen en ontwerpen van de akoestische kwaliteit van een complex gevormde ruimte maken de zaalakoestici van Sonus gebruik van de speciale CATT Acoustic rekensoftware.

Voor het doen van voorspellingen van een eenvoudige ruimte kan doorgaans worden volstaan met een berekening op basis van de grootte van de omhullende oppervlakken.

Mocht u aanvullende informatie wensen met betrekking tot de bouwakoestiek, de zaalakoestiek, onze advisering terzake en de wijze waarop Sonus complexe problemen voor u kan oplossen neem dan contact op met één van onze adviseurs of schrijf ons hier een berichtje. Dan nemen wij vrijblijvend contact met u op.


Referentielijst:
Site navigatie:

Sonus bv raadgevende ingenieurs, dé partner op het gebied van geluid en trillingen