Sonus bv
raadgevende
ingenieurs

Bezoekadres:
Eemsteynplein 6
3312 JA Dordrecht

078 - 6312102


E-mail:
sonus@sonus.nl


Normen met betrekking tot akoestiek

In feite zijn normen documenten waarin op vrijwillige basis afspraken zijn vastgelegd. Bij het ontwikkelen van een norm worden de afspraken tussen belanghebbenden in zogenaamde normcommisies getoetst en beoordeeld op hun praktisch nut.

In Nederland is het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) verantwoordelijk voor de normontwikkeling. Dit instituut faciliteert, begeleidt en organiseert het werk van de normcommissies. Daarnaast verzorgt NEN de Nederlandse inbreng in de Europese en internationale normalisatie-instellingen. Een overzicht van de belangrijkste ISO, Europese en nationale normen op het gebied van de akoestiek vindt u op deze pagina.

Voor geluid was de normcommissie 302018 "Akoestiek" van belang. Deze commissie, waarin ook Sonus bv raadgevende ingenieurs participeerde, werd tot voorheen gefinancierd door het M
inisterie van Infrastructuur en Milieu. Inmiddels is het ministerie hiermee gestopt zodat Nederland niet meer vertegenwoordigd is in belangrijk internationaal overleg inzake normeringen

Er zijn landelijke, Europese en mondiale normen. Nederland is verplicht om de Europese normen ook als nationale norm over te nemen. Deze normen krijgen dan het kenmerk NEN-EN.

Mondiaal zijn er twee organisaties die zich ten doel hebben gesteld wereldwijde normen tot stand te brengen. De belangrijkste is de International Organization for Standardization (ISO) die zich bezig houdt met alle terreinen van normalisatie met uitzondering van de normalisatie op elektrotechnisch gebied en de telecommunicatie. Normen in de laatstgenoemde categorieën worden opgesteld door de International Electrotechnical Commission (IEC). Het NEN is lid van zowel de ISO als de IEC. Anders dan bij de Europese normen is Nederland niet verplicht om een ISO norm of een IEC norm over te nemen. Veel van de ISO normen worden echter overgenomen in Europese normalisatie waardoor ze alsnog een verplichte status verkrijgen. De normen krijgen dan het kenmerk NEN-EN-ISO gevolgd door het normnummer en het jaartal, dus bijvoorbeeld: NEN-EN-ISO 3744:2010. Vaak wordt dit verkort aangegeven als de ISO 3744.

Voor de praktijk van geluid en trillingen zijn de ISO normen het meest belangrijk.Begrippenlijsten:
Site navigatie:

Sonus bv raadgevende ingenieurs, dé partner op het gebied van geluid en trillingen