Sonus bv
raadgevende
ingenieurs

Bezoekadres:
Eemsteynplein 6
3312 JA Dordrecht

078 - 6312102


E-mail:
sonus@sonus.nl


Geluid in afgesloten ruimten

In de dagelijkse praktijk komen we vaak situaties tegen waarbij geluid aanwezig is in een afgesloten ruimte zoals een kantoor, fabriekshal etc.

In de bouw- en zaalakoestiek zijn de ruimten waarmee we te maken krijgen in het algemeen groot ten opzichte van de golflengte van het geluid. Hier spelen reflectie en absorptie van geluid, nagalmtijden in een ruimte en de overdracht van geluid tussen ruimten een rol.

Om het geluidniveau in een bepaalde ruimte te kunnen schatten aan de hand van akoestische gegevens van die ruimte en de daar aanwezige bronnen is specifieke kennis van het gedrag van geluid in afgesloten ruimten vereist. Ook kan een ruimte zodanig worden aangepast dat het geluidniveau veroorzaakt door een bepaalde bron erin wordt verlaagd.

In het navolgende zal worden ingegaan op de eigenschappen van ruimten die groot zijn in verhouding tot de golflengte. De kleinste afmeting van die ruimte moet dan minimaal gelijk zijn aan de golflengte.

De onderstaande figuur geeft de afname van het geluidniveau als functie van de afstand tot de bron voor een puntbron in een afgesloten ruimte.

afname geluid tgv afstand


Vlak bij de bron overheerst het zogenaamde directe veld ofwel vrije veld. Een gedeelte daarvan wordt het nabijheidsveld van de bron genoemd. Buiten het nabijheidsveld neemt het niveau af met 6 dB per afstandsverdubbeling.

Vanaf een zekere afstand tot de bron wordt het geluidniveau bepaald door geluid dat reeds één of meerdere malen tegen een wand is gereflecteerd. Een dergelijk veld wordt galmveld genoemd. De gele gebieden in de figuur geven de mogelijke variaties in het niveau aan. Staande golven als gevolg van tonale broncomponenten kunnen hiervan de oorzaak zijn. Bij een breedbandige (dus ruisachtige) bron zal het niveau in het galmveld tamelijk uniform zijn.

De afstand van de bron waar het directe veld even sterk is als het galmveld wordt de galmstraal genoemd en is vrijwel volledig bepaald door de geluidabsorberende eigenschappen van de ruimte. Is er veel absorptiemateriaal in een ruimte aanwezig zoals bijvoorbeeld in een dode kamer dan is er ook een grote galmstraal. In een ruimte met weinig absorptie zoals een galmkamer is er een hele korte galmstraal.


Begrippenlijsten:
Site navigatie:
begrippen A t/m E
begrippen F t/m J
begrippen K t/m O
begrippen P t/m T
begrippen U t/m Z
terug naar boven
homepage

Sonus bv raadgevende ingenieurs, dé partner op het gebied van geluid en trillingen