Sonus bv
raadgevende
ingenieurs

Bezoekadres:
Eemsteynplein 6
3312 JA Dordrecht

078 - 6312102


E-mail:
sonus@sonus.nl


Trillingen

Uitleg over wat een mechanische trilling is vindt u hier.

De specialisten van Sonus bv raadgevende ingenieurs beheersen het complete vakgebied van de trillingstechniek en hebben de apparatuur, kennis en ervaring om de meest uiteenlopende en complexe trillingsproblemen te onderkennen, in kaart te brengen, te analyseren en op te lossen. Onze activiteiten betreffen trillingsmetingen (bijvoorbeeld het meten van trillingen volgens de ISO 10816 norm, de SBR richtlijnen of de DIN 4150 norm), machineconditiebewaking, monitoring van trillingen, modale analyse, order tracking, omhullende detectie, troubleshooting, torsietrillingen, whirling, balanceren, eindige elementen methode (EEM), etc. Zeer specifiek is het onderzoek van Sonus bv raadgevende ingenieurs naar de trillingen in de Zouthavenbrug.

Teneinde de trillingsoverlast van bijvoorbeeld machines voor de omgeving te beperken kunnen in een milieuvergunning voorschriften betreffende trillingen worden opgenomen. Meestal wordt in deze voorschriften verwezen naar de betreffende SBR richtlijnen of naar DIN 4150, de Duitse norm. Het bedrijf moet voorkomen dat trillingen afkomstig van bijvoorbeeld machines via de constructie van de bedrijfsgebouwen en de bodem hinder veroorzaken in nabij gelegen woningen. Dit is mogelijk door het trillingsgeïsoleerd opstellen van de machines, het plaatsen van de machines op een zware fundering e.d.

Aannemers hebben vaak te maken met tijdens de bouw optredende trillingen bijvoorbeeld als gevolg van heiwerkzaamheden, het trillen van damwanden etc. Sommige vergunningverleners verplichten de aannemer de trillingen continu te meten en te monitoren en de werkzaamheden aan te passen dan wel te stoppen indien voorafgestelde waarden worden overschreden. De monitoring van trillingen kan gedurende 24 uur per dag en de apparatuur kan op afstand worden bediend en uitgelezen.

Opgemerkt moet worden dat trillingsvoorschriften doorgaans uitsluitend worden opgenomen indien de inrichting reeds trillingsoverlast veroorzaakt of indien op voorhand te verwachten is dat het zou kunnen gaan ontstaan zoals bij heiwerken.

Voorbeelden van trillingen in de praktijk en hun mogelijk ongewenste gevolgen zijn:

Een machine veroorzaakt vaak wisselende krachten op de constructie waarop hij is geplaatst. Dit kunnen bijvoorbeeld harmonische krachten zijn ten gevolge van een roterende onbalans. Deze krachten worden doorgegeven aan de constructie, die in trilling raakt. Er ontstaat contactgeluid dat vervolgens als luchtgeluid kan worden afgestraald.

Contactgeluid kan de geluidisolatie van bijvoorbeeld een omkasting sterk verminderen. Wanneer de beplating van de omkasting rechtstreeks in trilling wordt gebracht, is de geluidisolatie veel geringer dan op basis van de luchtgeluidisolatie-index van de omkasting mocht worden verwacht.

In sommige situaties moet voorkomen worden dat trillingen in de constructie van een gebouw worden overgedragen op de apparatuur die in het gebouw staat opgesteld (passieve trillingsisolatie). Hierbij moet gedacht worden aan apparatuur voor de productie van computer chips en gevoelige meetapparatuur.


Referenties:
Site navigatie:

Sonus bv raadgevende ingenieurs, dé partner op het gebied van geluid en trillingen