Sonus bv
raadgevende
ingenieurs

Bezoekadres:
Eemsteynplein 6
3312 JA Dordrecht

078 - 6312102


E-mail:
sonus@sonus.nl


Meten van geluid

Onderwerpen: Geluidmetingen; theorie en praktijk
Doelgroep: Allen die geluidmetingen uitvoeren
Niveau: MBO, HBO en basiskennis akoestiek
Aanvang: 31 oktober 2019 en 5 maart 2020
Opbouw: 1 middag theorie van 150 min (29 oktober 2020, 4 maart 2021)
1 middag theorie (5 november 2020, 11 maart 2021)
1 middag praktijk (12 november 2020, 18 maart 2021)
1 middag theorie (19 november 2020, 25 maart 2021)
1 dag praktijk (26 november 2020, 1 april 2021)
1 middag bespreking praktijkdag (3 december 2020, 8 april 2021)

Prijs: € 1810.00 excl. BTW
Aanmelding: door middel van het aanmeldingsformulier

Doelstelling van de cursus Meten van geluid is dat de cursist na afloop in staat moet zijn op correcte wijze geluid te meten en een geluiddrukmeting uit te voeren, met begrip van de invloed die verschillende parameters, zoals de instelling van de meter en weersomstandigheden, op het meetresultaat hebben.

Een afgeleide doelstelling is dat de cursist op de juiste wijze met geluidmeetapparatuur leert omgaan.

Gezien de doelstelling wordt er in deze cursus ook aandacht besteed aan de theoretische en technische kant van geluid meten.

Er is echter vooral ruime aandacht voor de praktijk. Dit komt tot uiting in de voorbeelden tijdens de theorielessen, maar vooral in de vorm van praktijklessen. In de eerste praktijkbijeenkomst komen algemene aspecten van geluidmetingen aan de orde, zoals meettijd, A-weging en tijdconstante. De tweede praktijkles beslaat een volledige dag. Op deze dag voeren de cursisten zelf diverse meetopdrachten uit, die tijdens de laatste bijeenkomst zullen worden besproken.

Behalve de pure cursustijd vergt de cursus nog 1.5 à 2.5 uur zelfstudie per week.

Cursusinhoud:

de opbouw van een geluidmeter
de weging van geluid en de eigenschappen van filters zoals bandbreedte en steilheid
de keuze van een tijdconstante (bijv. fast) en de consequenties daarvan voor het meetresultaat
de uitvoering van geluidmetingen met aandacht voor de te volgen strategie, keuze meetpositie, meetduur en tijdstip van de meting
externe invloeden zoals het weer en stoorgeluid
het uitvoeren van een bronvermogensbepaling volgens één van de methoden uit de Handleiding meten en rekenen industrielawaai
de behandeling van geluidmeetapparatuur
de kalibratie en nauwkeurigheid van geluidmetingen
de principes van geavanceerde meettechnieken als FFT-analyse en geluidintensiteitsmeting (beknopt)

Materiaal: Sonus cursusdictaat.
Begrippenlijsten:
Site navigatie:
begrippen A t/m E
begrippen F t/m J
begrippen K t/m O
begrippen P t/m T
begrippen U t/m Z
terug naar boven
homepage

Sonus bv raadgevende ingenieurs, dé partner op het gebied van geluid en trillingen