Sonus bv
raadgevende
ingenieurs

Bezoekadres:
Eemsteynplein 6
3312 JA Dordrecht

078 - 6312102


E-mail:
sonus@sonus.nl


Industrielawaai

Onderwerpen: Meet- en rekenvoorschriften Industrielawaai.
Doelgroep: Allen die vakmatig bezig zijn met de Handleiding meten en rekenen industrielawaai
Niveau: HBO en basiskennis akoestiek

De cursus Industrielawaai borduurt voort op basiskennis zoals deze bijvoorbeeld kan worden verkregen door het volgen van de cursus Akoestiek A of een andere cursus geluid. Deelnemers leren op correcte wijze omgaan met de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai: het document dat in vrijwel alle milieuvergunningen wordt genoemd als basis voor de bepalingen van geluidbelasting.Voor niet-ingewijden is de Handleiding vrijwel onleesbaar. In de loop van de cursus wordt een aantal uitgebreide en op de praktijk gerichte opgaven behandeld.

Duur: 6 middagen van 150 minuten
Aanvang: 1 december (vervolg: 1, 8 en 15 december 2020, 5, 12 en 19 januari 2021)
Prijs: € 1470.00 excl. BTW
Aanmelding: door middel van het aanmeldingsformulier

Deze cursus is een gebruikerscursus, dat wil zeggen dat de cursist leert de Handleiding in de praktijk correct te gebruiken. Dit is de belangrijkste doelstelling van deze cursus.

Tijdens de cursus wordt de Handleiding met behulp van een syllabus toegankelijk gemaakt. Daarin is ook informatie opgenomen over de behandelings- en berekeningswijzen van de verkeersaantrekkende werking van de inrichting, over modellering en over specifieke problemen van horecalawaai.

De cursus richt zich niet op een afzonderlijke behandeling van alle rekenmethoden uit de Handleiding, maar gaat uit van de fysische werkelijkheid en de wijze waarop deze door de Handleiding wordt benaderd.

Ook aspecten en keuzes met betrekking tot geluid meten en vergunningverlening komen uitgebreid aan de orde.

Gedurende de cursus wordt de Handleiding gebruikt als naslagwerk voor een case-study.

Behalve de pure cursustijd vergt de cursus nog 2 à 3 uur zelfstudietijd per week.

Cursusinhoud:

overzicht en inleiding rekenmethodieken,
uitgangspunten Handleiding,
grondige behandeling van de meetmethoden,
grondige behandeling van de rekenmethoden,
praktijkgerichte oefeningen,

Materiaal: Sonus cursusdictaat,
Handleiding meten en rekenen Industrielawaai
Begrippenlijsten:
Site navigatie:
begrippen A t/m E
begrippen F t/m J
begrippen K t/m O
begrippen P t/m T
begrippen U t/m Z
terug naar boven
homepage

Sonus bv raadgevende ingenieurs, dé partner op het gebied van geluid en trillingen