Sonus bv
raadgevende
ingenieurs

Bezoekadres:
Eemsteynplein 6
3312 JA Dordrecht

078 - 6312102


E-mail:
sonus@sonus.nl


Beoordeling akoestische rapportages

Onderwerpen: Het beoordelen van akoestische rapportages.
Doelgroep: Allen die vakmatig een oordeel moeten vellen over akoestische rapportages.
Niveau: MBO, HBO en basiskennis geluid

Deze cursus leert de deelnemers om een afgewogen oordeel te vellen over akoestische rapporten. Tijdens de cursus wordt een aantal voorbeeldrapporten geanalyseerd en beoordeeld op correctheid.

Duur: 2 middagen van 150 minuten
Aanvang: 28 januari 2021 (vervolg 4 februari 2021)
Prijs: € 720.00 excl. BTW
Aanmelding: door middel van het aanmeldingsformulier

Deze cursus geluid richt zich op hen die zich een oordeel moeten vormen over akoestische rapportages, bijvoorbeeld in het kader van een aanvraag om een vergunning op grond van de Wet milieubeheer of nieuwbouwplannen binnen de zone van een weg.

Doelstelling is dat de cursist na het volgen van de cursus in staat moet zijn akoestische rapportages van derden te beoordelen en terzake met deskundigen kan overleggen. Uiteraard zijn de verworven inzichten ook zeer bruikbaar bij het zelf opstellen van een akoestisch rapport.

De cursist krijgt geen kant en klaar recept voor de beoordeling aangereikt. Veel meer dan een recept moeten immers inzicht, kennis en ervaring worden ingezet. De cursus beoogt inzicht en kennis te vergroten.

Tijdens de cursus bespreken en analyseren de deelnemers twee of drie voorbeeldrapporten.

Cursusinhoud:

probleemstelling
beoordeling van de uitgangspunten
beoordeling van de modellering, de akoestische vertaling
beoordeling van de resultaten
beoordeling van de toetsing aan de grenswaarden
beoordeling van de maatregelen
invloed uitgangspunten en modellering op resultaten
oefening aan de hand van voorbeeldrapporten

Materiaal: Sonus cursusdictaat,
voorbeeld rapporten
Begrippenlijsten:
Site navigatie:
begrippen A t/m E
begrippen F t/m J
begrippen K t/m O
begrippen P t/m T
begrippen U t/m Z
terug naar boven
homepage

Sonus bv raadgevende ingenieurs, dé partner op het gebied van geluid en trillingen