Sonus bv
raadgevende
ingenieurs

Bezoekadres:
Eemsteynplein 6
3312 JA Dordrecht

078 - 6312102


E-mail:
sonus@sonus.nl


Cursus: Akoestiek A

Onderwerpen: grondbeginselen van akoestiek
basisbegrippen
praktijk
Doelgroep: Allen die vakmatig bezig zijn met geluid en geluidhinder
Niveau: HBO

Akoestiek A is een cursus geluid waarin wordt uitgegaan van de eenvoudige trillingsleer. De cursist vergaart kennis van en inzicht in de fysische achtergronden van geluid, de verschillende grootheden en berekeningswijzen, en de praktische toepasbaarheid daarvan. Een deel van de cursus is gewijd aan bouwakoestiek en het gedrag van geluid in afgesloten ruimten. Akoestiek A bevat een groot aantal oefenopgaven, die het inzicht vergroten.

Cursusdata
Duur: 8 middagen van 150 minuten
Aanvang:22 en 29 september 2020 (vervolg: 6 en 27 oktober, 3, 10, 17 en 24 november 2020)
26 januari 2021 (vervolg: 2 en 9 februari, 2, 9, 16, 23 en 30 maart 2021)
Prijs: € 1830,00 excl. BTW
Aanmelding: door middel van het aanmeldingsformulier

De cursus Akoestiek A is een beginnerscursus, dat wil zeggen dat de cursist alle basisbegrippen geluid leert en hoe daarmee in de praktijk correct moet worden omgegaan. Dit is de belangrijkste doelstelling van deze cursus.

Gezien de doelstelling wordt er in deze cursus veel aandacht besteed aan de frequentieanalyse van het geluid en het rekenen met geluid in terts- of octaafbanden. Ook enkele basisprincipes voor de bestrijding van geluid komen aan de orde.

Behalve de geometrische geluiduitbreiding in de buitenlucht komt ook het gedrag van geluid in afgesloten ruimten (fabriekshal, woning) aan de orde.

Er is aandacht voor normering, met name voor het Bouwbesluit en de Nederlandse norm NEN 5077.

De cursus bevat een groot aantal voorbeeldberekeningen en oefeningen die worden behandeld.

Behalve de pure cursustijd vergt de cursus nog 1.5 à 2.5 uur zelfstudie per week.

Cursusinhoud:

geluid: wat is dat?
fysisch model elastische golven
(harmonische) trillingen
amplitude (sterkte; luidheid)
trillingstijd en frequentie (toonhoogte)
golfbeweging (transversaal en longitudinaal)
golflengte en voortplantingssnelheid
lopende golf versus trilling
interferentie (superpositiebeginsel)
zwevingen
reflectie, staande golven (eigenfrequenties) en resonantie
geluiddruk (momentane en effectieve waarde)
drukgolf en deeltjessnelheidsgolf
voortplantingssnelheid van geluid
bronsoorten, golffronten en -velden
geluidvermogen en geluidintensiteit
akoestische impedantie
niveaus: intensiteit, vermogen en geluiddruk
rekenen met niveaus
frequentiespectrum, octaaf- en tertsbanden (middenfrequenties)
psychofysica (oorgevoeligheid), luidheid, isofonen, hinder
A-, B-, C- en D-weging
equivalent niveau, SEL, NR-curven
bronconfiguraties: vlak, bol, cylinder
verband tussen Lw en Lp
gedrag van geluid in afgesloten ruimten
absorptie, reflectie, transmissie
nagalmtijd
eigenfrequenties
overdrachtmechanismen tussen ruimten
geluidwering en isolatie-index, isolatie-index van samengestelde wanden
diverse ééngetalswaarden voor isolatie
Bouwbesluit (eisen), NEN 5077

Materiaal: Sonus cursusdictaatBegrippenlijsten:
Site navigatie:
begrippen A t/m E
begrippen F t/m J
begrippen K t/m O
begrippen P t/m T
begrippen U t/m Z
terug naar boven
homepage

Sonus bv raadgevende ingenieurs, dé partner op het gebied van geluid en trillingen