Sonus bv
raadgevende
ingenieurs

Bezoekadres:
Eemsteynplein 6
3312 JA Dordrecht

078 - 6312102


E-mail:
sonus@sonus.nl


ISO 10816-7 norm

De ISO 10816-7 norm versie 2009 geeft voorwaarden en procedures voor de bepaling en de beoordeling van trillingen op basis van metingen op niet roterende delen van pompen en geeft tevens de mogelijkheid voor metingen aan de roterende as.

Voorheen waren de pompen als aparte categorie opgenomen in de norm ISO 10816-3 voor standaard industriële machines (electromotoren, pompen, blowers) met vermogens tussen 15 kW en 50 MW.

Voor, continu draaiende, pompen met een vermogen groter dan 1 kW en een waaier met meer dan drie schoepen geschiedt de beoordeling van de overall waarde van de trillingen (trillingssnelheid) op het huis, lagers, lagerbokken en dergelijke aan de hand van het schema uit de onderstaande figuur.

Er is een onderverdeling gemaakt in een tweetal pompcategoriën. Categorie I omvat pompen waaraan hoge eisen worden gesteld met het oog op bedrijfszekerheid, veiligheid etc. Categorie II omvat de overige pompen waarbij het functioneren minder kritisch is. In welke categorie een pomp valt moeten gebruiker en producent overeenkomen.


Behalve een eis aan de overall waarde van de trillingssnelheid stelt de ISO 10816-7 norm voor pompen met een bedrijfstoerental van meer dan 600 rpm nog eisen aan de piek-piek waarde van de trillingsuitwijking voor frequenties overeenkomend met 0.5, 1 en 2 maal de asfrequentie. Ook deze eisen zijn in de onderstaande figuur opgenomen.
In het geval van pompen wordt er geen onderscheid gemaakt tussen verticale en horizontale montage en ook niet tussen een starre of een flexibele opstelling.
Begrippenlijsten:
Site navigatie:
begrippen A t/m E
begrippen F t/m J
begrippen K t/m O
begrippen P t/m T
begrippen U t/m Z
terug naar boven
homepage

Sonus bv raadgevende ingenieurs, dé partner op het gebied van geluid en trillingen