Sonus bv
raadgevende
ingenieurs

Bezoekadres:
Eemsteynplein 6
3312 JA Dordrecht

078 - 6312102


E-mail:
sonus@sonus.nl


Standaard muziekspectra

De akoestische eigenschappen zoals geluidabsorptie en geluidisolatie van materialen en constructies zijn afhankelijk van de frequenties in het geluid en daarmee van het spectrum van het geluid.

Omwille van de eenduidigheid van akoestische berekeningen zijn daarom zogenaamde standaardspectra geïntroduceerd. In feite zijn standaardspectra correctiewaarden die op een vlak spectrum worden toegepast. Op deze wijze wordt een spectrum verkregen dat representatief wordt geacht voor het betreffende geluid. Zo is er voor muziek een standaard popmuziekspectrum, een standaard housemuziekspectrum beschikbaar en is er een spectrum voor stemgeluid.

In de onderstaande tabel is per octaafband de correctiewaarde voor zowel het standaardpopmuziekspectrum, het standaardhousemuziekspectrum als het stemgeluidspectrum opgenomen.


Frequentie (Hz) 31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 A-waarde
Popmuziek - -27 -14 -9 -6 -5 -6 -10 0.4
Housemuziek -38 -13 -8 -8 -7 -7 -9 -10 0.0
Stemgeluid -31.7 -21.7 -16.1 -2.4 -7.2 -8.5 -12.8 -19.9 0.0

Om nu een octaafbandspectrum te krijgen voor een specifiek geluid met een bepaald totaal niveau moeten de correctiewaarden worden afgetrokken van dat totaalniveau in dB(A). De onderstaande tabel geeft als voorbeeld zowel het spectrum van popmuziek, housemuziek als stemgeluid op een niveau van 90 dB(A).

Frequentie (Hz) 31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 A-waarde
Popmuziek - 63 76 82 85 86 85 80 90.4
Housemuziek 52 77 82 82 83 83 81 80 90.0
Stemgeluid 58.3 68.3 73.9 87.6 82.8 81.5 77.2 70.1 90.0

Verwarring ontstaat vaak als gevolg van de naamgeving van de spectra. Zo is het popmuziekspectrum meer het spectrum van rustige achtergrondmuziek dan dat van de muziek die op poppodia en studio's wordt geproduceerd. Het spectrum van die muziek zal veel meer overeenkomen met het standaard housemuziekspectrum.

De consequentie hiervan is bijvoorbeeld goed zichtbaar in de waarden uit bovenstaande tabellen voor de 63 Hz en 125 Hz octaafband. Zo moet de geluidwering voor de 63 Hz band 14.4 dB (overeenkomend met een factor 27.5) beter zijn voor housemuziek dan die voor popmuziek om hetzelfde ontvangniveau over te houden.

Bij popmuziek en housemuziek bedraagt het verschil tussen het equivalente geluidniveau en het maximale geluidniveau circa 7 dB.


Begrippenlijsten:
Site navigatie:

Sonus bv raadgevende ingenieurs, dé partner op het gebied van geluid en trillingen