Sonus bv
raadgevende
ingenieurs

Bezoekadres:
Eemsteynplein 6
3312 JA Dordrecht

078 - 6312102


E-mail:
sonus@sonus.nl


Sonus' Silent Ship Technology (SSST)

Een vaartuig en elk onderdeel daarvan zou perfect moeten zijn. Dit is echter vaak niet het geval met betrekking tot het geluid en de trillingen zoals die aan boord worden waargenomen.

Maatregelen genomen met de bedoeling geluid en trillingen te reduceren zijn vaak willekeurig en zijn meestal gebaseerd op onjuiste veronderstellingen, constructiefouten en het verkeerd gebruik van materialen. Kortom, allerlei vakmensen leveren vakkundig hun bijdrage maar missen inzicht wat betreft geluidbestrijding .


In termen van gemaakte kosten is deze aanpak van geluidreductie verre van perfect. Het lijkt soms meer op een ketting met vele zwakke schakels (fig 1) of op een ketting die op zich sterk genoeg is maar die veel te zware en dus dure schakels (fig 2) bevat.

diverse kettingen

Een stil schip vereist de ketting uit figuur 3 die bestaat uit sterke, goed gedimensioneerde, adequate lawaaibestrijdingstechnieken die elkaar versterken.

De Sonus' Silent Ship Technology garandeert een sterke ketting met goed op elkaar afgestemde schakels (fig 3) waarmee het doel van stilte aan boord wordt bereikt tegen minimale kosten, met een minimaal gewicht en ruimtebeslag.

De keuze van SSST voor een bepaald vaartuig zorgt voor akoestische ondersteuning door een ervaren akoestisch ingenieur die een optimale bijdrage zal leveren aan het beperken van geluid.

SSST staat garant voor een geluidarme constructie van het vaartuig, geluidarme installatie van motoren en overige installaties, voldoende geluidwering tussen hutten en een prettige akoestische omgeving. SSST garandeert een optimale benutting van geld, arbeid en materiaal.


Referenties:
Site navigatie:

Sonus bv raadgevende ingenieurs, dé partner op het gebied van geluid en trillingen