Sonus bv
raadgevende
ingenieurs

Bezoekadres:
Eemsteynplein 6
3312 JA Dordrecht

078 - 6312102


E-mail:
sonus@sonus.nlIndustrielawaai en industriële lawaaibeheersing

Bij de bestrijding van industrielawaai vormt de hieronder genoemde wet- en regelgeving de drijfveren voor bedrijven om de hoeveelheid geproduceerd geluid te willen of moeten beperken:

- Wet milieubeheer, en Activiteitenbesluit: de eisen die worden gesteld aan het geluid dat als gevolg van de activiteiten van het bedrijf naar de omgeving wordt uitgestraald. Hieronder vallen zeer veel categorieën inrichtingen waaronder tevens de horeca.
- reductie geluidvermogen machines, CE-markering en EG Machine Richtlijn, de wens van bedrijven het eigen product te verbeteren.

Daarnaast stelt de Arbowet in het kader van arbeidsomstandigheden eisen aan het geluid waaraan werknemers worden blootgesteld.Referenties:
Site navigatie:

Sonus bv raadgevende ingenieurs, dé partner op het gebied van geluid en trillingen