sonus logo


Sonus bv
raadgevende
ingenieurs

Postadres:
Postbus 468
3300 AL Dordrecht

Bezoekadres:
Eemsteynplein 6
3312 JA Dordrecht

078 - 6312102
Fax 078 - 6149623

E-mail:
sonus@sonus.nl


Normen met betrekking tot akoestiek

In feite zijn normen documenten waarin op vrijwillige basis afspraken zijn vastgelegd. Bij het ontwikkelen van een norm worden de afspraken tussen belanghebbenden in zogenaamde normcommissies getoetst en beoordeeld op hun praktisch nut.

In Nederland is het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) verantwoordelijk voor de normontwikkeling. Dit instituut faciliteert, begeleidt en organiseert het werk van de normcommissies. Daarnaast verzorgt NEN de Nederlandse inbreng in de Europese en internationale normalisatie-instellingen. Een overzicht van de belangrijkste ISO, Europese en nationale normen op het gebied van de akoestiek vindt u op deze pagina.

Voor geluid is de normcommissie 302018 "Akoestiek" van groot belang. Deze commissie wordt gefinancierd door het Ministerie van volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer dat groot belang hecht aan het werk van deze commissie waarin ook Sonus bv raadgevende ingenieurs participeert.

Het werkgebied van de normcommissie 302018 "Akoestiek" is omschreven als: "Normalisatie op het gebied van akoestiek". Bij het werk van de commissie zijn de overheid, onderzoeksinstituten, ingenieursbureaus en de industrie belanghebbenden.

Binnen de algemene definitie van het werkgebied van de normcommissie zijn de volgende deelgebieden te onderscheiden:

Deelgebieden commissie akoestiek: - audiometrie
- geluidemissies van vervoermiddelen en machines in de buitenlucht
- geluidoverdracht in de buitenlucht
- geluidemissies van machines in de besloten ruimten
- geluidreducerende middelen en gehoorbescherming

Er zijn landelijke, Europese en mondiale normen. Nederland is verplicht om de Europese normen ook als nationale norm over te nemen. Deze normen krijgen dan het kenmerk NEN-EN.

Mondiaal zijn er twee organisaties die zich ten doel hebben gesteld wereldwijde normen tot stand te brengen. De belangrijkste is de International Organization for Standardization (ISO) die zich bezig houdt met alle terreinen van normalisatie met uitzondering van de normalisatie op elektrotechnisch gebied en de telecommunicatie. Normen in de laatstgenoemde categorieën worden opgesteld door de International Electrotechnical Commission (IEC). Het NEN is lid van zowel de ISO als de IEC. Anders dan bij de Europese normen is Nederland niet verplicht om een ISO norm of een IEC norm over te nemen. Veel van de ISO normen worden echter overgenomen in Europese normalisatie waardoor ze alsnog een verplichte status verkrijgen. De normen krijgen dan het kenmerk NEN-EN-ISO gevolgd door het normnummer en het jaartal, dus bijvoorbeeld: NEN-EN-ISO 3744:1995. Vaak wordt dit verkort aangegeven als de ISO 3744.

Voor de praktijk van geluid en trillingen zijn de ISO normen het meest belangrijk.Begrippenlijsten:
Site navigatie:

Sonus bv raadgevende ingenieurs, dé partner op het gebied van geluid en trillingen