sonus logo


Sonus bv
raadgevende
ingenieurs

Postadres:
Postbus 468
3300 AL Dordrecht

Bezoekadres:
Eemsteynplein 6
3312 JA Dordrecht

078 - 6312102
Fax 078 - 6149623

E-mail:
sonus@sonus.nl


NEN 5077

Het bepalen van de geluidwering in gebouwen moet in Nederland meestal geschieden volgens de bepalingsmethoden die zijn vastgelegd in het normblad NEN 5077. Hierin zijn de bepalingsmethoden opgenomen voor grootheden als:

- luchtgeluidisolatie
- contactgeluidisolatie
- geluidwering van uitwendige scheidingsconstructies
- de geluidniveaus veroorzaakt door installaties
- nagalmtijd

Met deze bepalingsmethoden is het mogelijk de geluidwering te toetsen aan de prestatie-eisen die het Bouwbesluit stelt.

In oktober 2006 is de nieuwe NEN 5077 gepubliceerd. Aanleiding voor de wijziging is de Europese Richtlijn Bouwproducten. In de nieuwe norm is de bepalingsmethode voor de geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie gewijzigd en zijn de beoordelingsgrootheden luchtgeluidisolatie-index en contactgeluidisolatie-index losgelaten en vervangen respectievelijk door lucht-geluidniveauverschil en het contact-geluidniveau. Deze grootheden zijn nog niet opgenomen in het Bouwbesluit. De oude grootheden dienen dus nog te worden bepaald.


Site navigatie:

Sonus bv raadgevende ingenieurs, dé partner op het gebied van geluid en trillingen