sonus logo


Sonus bv
raadgevende
ingenieurs

Postadres:
Postbus 468
3300 AL Dordrecht

Bezoekadres:
Eemsteynplein 6
3312 JA Dordrecht

078 - 6312102
Fax 078 - 6149623

E-mail:
sonus@sonus.nl


NEN 5078

Deze norm geeft een rekenmethode voor de bepaling in octaafbanden van de geluidabsorptie in ruimten van woongebouwen en andere gebouwen.

Tevens is de methode uit de NEN 5078 bruikbaar voor de bepaling in octaafbanden van de geluidabsorptie van afzonderlijke wanden, vloeren en plafonds van ruimten.

Er is een wijzigingsblad uit 1997 dat ten doel heeft de aansluiting van deze norm op het Bouwbesluit te optimaliseren. Deze bijlage A is in het bijzonder van belang bij toepassing van de norm via het Bouwbesluit. In samenhang met de Regelingen Bouwbesluit wordt de bijlage regelmatig geactualiseerd door publicatie van wijzigingsbladen met daarin een complete nieuwe versie van de bijlage. De Regelingen Bouwbesluit treden in beginsel in werking op 1 april van een kalenderjaar.

Meer specifiek verwijst deze norm naar artikel 3.16 van het Bouwbesluit waarin staat dat e
en aan een niet-gemeenschappelijke ruimte van een woonfunctie grenzende besloten gemeenschappelijke verkeersruimte voor het ontsluiten van een woonfunctie gelegen in een woongebouw, een volgens NEN 5078 bepaalde totale geluidsabsorptie moet hebben met een getalwaarde, uitgedrukt in m2, die niet kleiner is dan 1/8 van de getalwaarde van de inhoud van die ruimte, uitgedrukt in m3, in elk van de octaafbanden met middenfrequenties van 250, 500, 1 000 en 2 000 Hz.Begrippenlijsten:
Site navigatie:
begrippen A t/m E
begrippen F t/m J
begrippen K t/m O
begrippen P t/m T
begrippen U t/m Z
terug naar boven
homepage

Sonus bv raadgevende ingenieurs, dé partner op het gebied van geluid en trillingen