Sonus bv
raadgevende
ingenieurs

Bezoekadres:
Eemsteynplein 6
3312 JA Dordrecht

078 - 6312102


E-mail:
sonus@sonus.nl


Environoise®

Dit is het programma waarmee uitgebreide akoestische rekenmodellen voor industrie-, wegverkeers- en railverkeerslawaai kunnen worden gemaakt, beheerd en doorgerekend.

Environoise® is volledig ontwikkeld door Sonus bv raadgevende ingenieurs. Het programma kan, afhankelijk van de toepassing, berekeningen uitvoeren volgens methode II.8 van de nieuwe Handleiding meten en rekenen Industrielawaai (mei '99), methode C8 uit de Handleiding meten en rekenen industrielawaai (IL-HR-13-01) en de laatste versie van de Reken- en meetvoorschriften Geluid 2012.

De nieuwste (juni 2012) Environoise® versie 2.1 werkt foutloos onder alle gangbare Windows versies inclusief Windows Vista en heeft een uitgekiende gebruikersinterface. Het programma heeft een handig formaat voor de opslag van gegevens maar kan tevens werken met het IL-DOS ASCII en Shape formaat voor data opslag en het Geonoise en Diagprop formaat.

Centraal bij de berekening van de geluidoverdracht staat het opstellen van een akoestisch rekenmodel. In het model worden gegevens betreffende items (bronnen, objecten, bodemgebieden, waarneempunten, rijlijnen, proces installaties, bebouwingsgebied en beplantingsstrook) opgenomen met als doel de werkelijke situatie zo goed mogelijk te benaderen. De items kunnen in het programma zelf worden gewijzigd, aangevuld of verwijderd.

Doordat voor de items is gekozen voor een groepsstructuur is het beheer van een model zeer eenvoudig.

Aan de hand van het opgestelde akoestische rekenmodel kan de geluidbelasting in de waarneempunten berekend worden. Tevens kunnen de geluidcontouren veroorzaakt door de inrichting, berekend worden.

Net als ieder ander programma stelt Environoise eisen aan het computer systeem waarop het draait. Deze zijn echter zeer bescheiden.

Minimale systeem vereisten:
- 1 GB RAM geheugen
- Pentium
- Resolutie 1024x768
-

Windows 98, XP, Vista, 7


Een volledige beschrijving van de mogelijkheden van versie 2.1 van het programma staat in de handleiding, en is te downloaden als pdf-bestand.

De handleiding van de oudere versie 1.5 vindt u hier en die van versie 1.3 vindt u hier.

De meest recente wegdekcorrecties vindt u hier. LET op: In de file met wegdekcorrecties zijn er met ingang van februari 2009 wegdektypes toegevoegd (door CROW). Hierdoor is het mogelijk dat er in oudere modellen nu met een verkeerd type wegdek wordt gerekend

Mocht u meer informatie wensen omtrent Environoise® dan kunt u contact opnemen met
d
hr. dr.ir. J.M. Potter van Sonus bv raadgevende ingenieurs of ons hier een berichtje sturen.Site navigatie:

Sonus bv raadgevende ingenieurs, dé partner op het gebied van geluid en trillingen