Sonus bv
raadgevende
ingenieurs

Bezoekadres:
Eemsteynplein 6
3312 JA Dordrecht

078 - 6312102


E-mail:
sonus@sonus.nl


Bepaling contact-geluidniveau LnT,A volgens NEN 5077

Bij de bepaling van de contactgeluidisolatie tussen twee ruimten wordt gebruik gemaakt van een contact-geluidbron in de vorm van een hamermachine. Deze machine heeft vijf hamers die elk twee keer per seconde over een valhoogte van 40 mm vallen. De hamers, elk met een massa van 500 gram en een diameter van 30 mm, zijn in lijn opgesteld met een onderlinge afstand van 100 mm. Om volgens NEN5077 te meten dient de te gebruiken hamermachine te voldoen aan één van de volgende normen: ISO 140, DIN 52210 of ASTM E-492.

Onder normale omstandigheden moet de hamermachine uitgerust zijn met metalen hamerkoppen. In het geval dat de vloer schade zou kunnen oplopen door het gebruik van de metalen hamers, bestaat de mogelijkheid de hamers te voorzien van rubber koppen. Wel behoeven de meetresultaten daarna een correctie.

De bepaling van het contact-geluidniveau verloopt als volgt: Met behulp van de hamermachine wordt in de zendruimte constructiegeluid opgewekt. Vervolgens wordt in de ontvangruimte het door de hamermachine veroorzaakte geluiddrukniveau (Li) gemeten in octaafbanden. Ook wordt in de ontvangruimte de nagalmtijd per octaafband i (Ti) gemeten. Hieruit wordt, volgens onderstaande formule, het genormeerde contact-geluidniveau in octaafband i (LnT,i) berekend.

LnT,i = Li - 10Log(Ti/T0)

Hierin is T0 de genormeerde nagalmtijd. Voor ruimten in woningen en woongebouwen wordt voor T0 een waarde van 0.5 seconden gehanteerd, voor alle overige ruimten een waarde van 0.8 seconden.

Ook de contact-geluidoverdracht kan worden uitgedrukt in één getal: het gewogen contact-geluidniveau LnT,A dat wordt herleid uit de LnT,i. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de herleidingswaarden voor contactgeluid uit de onderstaande tabel:

Frequentie (Hz) 125 250 500 1000 2000
Hi stalen hamers -15 -15 -15 -15 -15
Hi rubber op beton -15 -14 -12 -5 11
Hi rubber op hout -15 -14 -12 -10 -5


Voor de berekening van het gewogen contact-geluidniveau LnT,A wordt gebruik gemaakt van de onderstaande formule:

LnT,A = 10Log Σ 10↑(LnT,i + Hi)/10

waarbij wordt gesommeerd over de vijf octaafbanden en het resultaat wordt afgerond op het dichtstbijzijnde even gehele getal.

Er bestaat geen karakteristiek contact-geluidniveau.Begrippenlijsten:
Site navigatie:
begrippen A t/m E
begrippen F t/m J
begrippen K t/m O
begrippen P t/m T
begrippen U t/m Z
terug naar boven
homepage

Sonus bv raadgevende ingenieurs, dé partner op het gebied van geluid en trillingen