Sonus bv
raadgevende
ingenieurs

Bezoekadres:
Eemsteynplein 6
3312 JA Dordrecht

078 - 6312102


E-mail:
sonus@sonus.nl


Referentielijst trillingen:
Avebe Foxhol Naar aanleiding van schade aan de tussen de eerste en de tweede trap gemonteerde koeler van de CompAir VMD 1500 zuigercompressor met nummer 2 van Avebe te Foxhol is in opdracht van Oversluizen Thermal Engineering een trillingsonderzoek uitgevoerd naar de oorzaak van de extreme trillingen in deze compressor.


CompAir comspressor te Foxhol


Fietsbrug Voldijk Tilburg
Trillingsonderzoek uitgevoerd in opdracht van Dura Vermeer Beton- en Waterbouw BV te Barendrecht waarbij de eigenfrequenties, de dempingen en de mode shapes van de nieuwe fietsbrug Voldijk bij Tilburg door meting zijn bepaald.Fietsbrug Voldijk te Tilburg


ENSCO 71
Vibration measurements on equipment taken during normal drilling operations.


ENSCO 71


DPO Poortugaal

Modale tests uitgevoerd aan pompfundaties van de HPPS C+ installatie van DPO te Poortugaal.

B.V. Zeehavenbedrijf
Dordrecht

Onderzoek naar trillingen in de radiatoren van de diesel-electrisch aangedreven Gottwald kraan nr. 1.


Gottwaldkraan ZHDCalandbrug
(Rozenburg)
Onderzoek naar trillingen in de brug tijdens treinpassages en de geluidniveaus die een treinpassage in de omgeving veroorzaakt ter vaststelling van het effect van het aanbrengen van het SpoorStaafConditioneringsSysteem van Rail Partner Holland B.V. aan het spoor.


Oversluizen Thermal Engineering
(Ridderkerk)
Trillingsonderzoek naar aanleiding van schade aan de radiator van een grondboormachine.Erasmusbrug te Rotterdam

Een in opdracht van Gemeentewerken Rotterdam, dienst Beheer Buitenruimte / Beheer Civiele Kunstwerken uitgevoerd onderzoek naar de oorzaak van trillingen tijdens het openen en sluiten van het basculedeel van de Erasmusbrug.

             
Erasmusbrug RotterdamASM Lithography
(Veldhoven)

vaststellen gebouwtrillingen onder diverse belastingssituaties, in verband met de opstelling van precisie apparatuur in het gebouw.

Pieralisi Benelux B.V.
(Bleiswijk)
trillingsmetingen aan een decanter installatie en voorstellen van maatregelen ter reductie van het trillingsniveau tijdens het aftoeren van de machine.

Afvalverwerking Regio Nijmegen / ARN
(Nijmegen)

advies inzake het verlagen van de geluid- en trillingsniveaus van de rookgassenreiniger.

Busstation Arnhem Centraal
(Arnhem)

prognose trillingsniveau ter plaatse van het busdek, in kaart brengen trillingsoverdracht naar de kantoorbebouwing en toetsen niveaus aan de SBR-richtlijnen.

Zouthavenbrug
(Amsterdam)

vaststellen van het trillingsgedrag, de eigenfrequenties en dempingen van de brug in zowel onbelaste als belaste (groep personen) situatie

Voor meer informatie: klik hier


Zouthavenbrug AmsterdamRioolgemaal Brielle
(Brielle)
vaststellen oorzaak trillingshinder in nabijgelegen woning en advies inzake het verlagen van het trillingsniveau

Shin Etsu
(Rotterdam)

advies inzake het verlagen van de trillingsniveaus in een compressor.


Vera Cruz
(binnenvaartschip)

torsietrillingsberekeningen

Universiteit Utrecht
(Utrecht)

het, in verband met de opstelling van een MRI scanner, vaststellen gebouwtrillingen F.A.F.C. Went gebouw onder diverse belastingssituaties.

Silverforum
(Veldhoven)
bepalen trillingsniveau vloer toekomstige clean room en toetsen van de gevonden waarden aan de van toepassing zijnde normcurve.

Avebe
(Gasselternijveen)

controle van de leveringsspecificaties trillingsniveau weegschaal.


Gemaal Bloemers
(Appeltern)
toetsen trillingen gereviseerde pompinstallatie aan de bestekseisen.


No-break Services Benelux
(Herwijnen)
bepalen van de conditie van de lagers 3 UPS installaties op basis van trillingsniveaus.

Metaalwarenfabriek Latenstein
(Tiel)

bepalen van de door de inrichting veroorzaakte trillingsoverdracht in de omgeving.

Parker Gas Seperation
(Etten-Leur)

voorstellen van maatregelen ter reductie van het geluidniveau van de compressor van een stikstofgenerator.

Masterfoods
(Oud-Beijerland)

advies inzake een nieuwe stoel voor een heftruck met het oog op de door de heftruck gegenereerde trillingen

Flat Purmerhoek
(Capelle aan den IJssel)

bepalen oorzaak trillingshinder ten gevolge van een huisvuilpers, voorstellen van effectieve maatregelen.

Rioolgemaal Alexanderlaan
(Rotterdam)

toetsen trillingsniveaus aan de voorschriften uit de SBR-richtlijnen (trillingen) en het voorstellen van maatregelen ter reductie.

Rioolgemaal Wolphaertsbocht
(Rotterdam)
advies inzake een reductie van het geluidniveau in het kantoor en de kantine.


Asselbergs & Nachenius
(Breda)

toetsing van de trillingsniveaus centrifugaalventilator aan de eisen.


Fri-Jado
(Etten-Leur)

advies inzake verlagen van de trillingsniveaus koelinstallaties.
Referentielijsten andere vakgebieden:
Site navigatie:

Sonus bv raadgevende ingenieurs, dé partner op het gebied van geluid en trillingen