Sonus bv
raadgevende
ingenieurs

Bezoekadres:
Eemsteynplein 6
3312 JA Dordrecht

078 - 6312102


E-mail:
sonus@sonus.nl


Mechanische trillingen

Een mechanische trilling is een dynamisch fenomeen waarbij een massa een heen en weer gaande beweging uitvoert rondom een evenwichtsstand.Dit kan alleen indien de massa onderhevig is aan een wisselende kracht die steeds naar het evenwichtspunt is gericht en dus ook voortdurend van richting omkeert. De heen en weer gaande beweging kan zowel rechtlijnig zijn als een rotatie. Indien de terugdrijvende kracht (bij een rechtlijnige trilling) of het terugdrijvende moment (bij een rotatietrilling) evenredig is aan de uitwijking ontstaat een harmonische trilling.

In de techniek treden vaak trillingen op ten gevolge van krachten die niet lineair van de uitwijking afhangen. Dergelijke bewegingen kunnen zeer ingewikkeld zijn. In het algemeen zullen wrijvingskrachten de trillende beweging tegenwerken. Er is dan sprake van een gedempte trilling. Complexe trillingen kunnen vaak worden beschreven als een superpositie van een aantal harmonische trillingen (Fourieranalyse).

Trilling is dus een mechanisch fenomeen dat meestal een ongewenst bijproduct is van roterende machines of werkzaamheden (heien). Soms is een trilling zo heftig dat er grote kans op schade of zelfs een compleet falen van de machine of van constructies is. Een bekend voorbeeld is de Tacoma narrows bridge.

Soms worden trillingen met opzet geproduceerd zoals bijvoorbeeld bij het trillen van beton, trillende zeven, heiblokken, transportsystemen, ultrasone reiniging en de meeste muziekinstrumenten.

In de praktijk kunnen hoge trillingsniveaus meervoudige oorzaken hebben resulterend in complexe situaties. Hoge trillingsniveaus kunnen het gevolg zijn van sterke excitatie, geringe stijfheid in combinatie met onvoldoende demping of een combinatie van deze mechanismen.

Naast het zoveel als mogelijk voorkomen van het ontstaan van trillingen is het beperken van de overdracht van trillingen in constructies van belang. De overdracht van trillingen kan worden beperkt door het isoleren van trillingen hiertoe worden veelvuldig trillingsdempers toegepast.

Het meten van trillingen geschiedt met speciale apparatuur meestal bestaande uit een trillingsopnemer in combinatie met een frequentie analysatror.

Voor de Sonus specialismen op het gebied van trillingen klikt u hier.Begrippenlijsten:
Site navigatie:

Sonus bv raadgevende ingenieurs, dé partner op het gebied van geluid en trillingen