Sonus bv
raadgevende
ingenieurs

Bezoekadres:
Eemsteynplein 6
3312 JA Dordrecht

078 - 6312102


E-mail:
sonus@sonus.nl


SBR richtlijnen trillingen

De Stichting bouwresearch (SBR) heeft in september 2002 nieuwe richtlijnen, gebaseerd op de Duitse norm DIN 4150, uitgebracht voor het meten en beoordelen van trillingen in gebouwen. De richtlijnen kunnen een kader vormen voor het formuleren van een oordeel over gebouwschades of hinder als gevolg van trillingen.

Met nadruk moet er op worden gewezen dat de SBR-richtlijnen voor gebouwtrillingen geen deel uitmaken van de wetgeving. In het kader van vergunningen op grond van de Wet milieubeheer en voor bedrijven die onder het Activiteitenbesluit vallen wordt echter met enige regelmaat naar deze SBR richtlijnen verwezen.

- Trillingen: meet- en beoordelingsrichtlijnen, Schade aan gebouwen
Deel A

Dit deel van meet- en beoordelingsrichtlijnen gaat over gebouwschade. In dit deel van d
e richtlijn wordt onderscheid gemaakt ten aanzien van de constructie en de staat van het bouwwerk.

- Trillingen: meet- en beoordelingsrichtlijnen, Hinder voor personen in gebouwen
Deel B

Dit deel van meet- en beoordelingsrichtlijnen gaat over hinder voor personen ten gevolge van gebouwtrillingen. In dit deel van d
e richtlijn wordt onderscheid gemaakt ten aanzien van de functie van het gebouw, het tijdstip van de dag en het karakter van de trillingen. Tevens onderscheidt de richtlijn bestaande, gewijzigde en nieuwe situaties.

- Trillingen: meet- en beoordelingsrichtlijnen, Storing aan apparatuur door trillingen
Deel C

Dit deel van meet- en beoordelingsrichtlijnen gaat over mogelijke schade en storing aan gevoelige apparatuur zoals computer, medische apparatuur en dergelijke.

Sonus heeft apparatuur om trillingsmetingen strikt volgens de SBR-richtlijnen uit te voeren. Dit kunnen zowel bemande als onbemande metingen zijn. In het laatste geval wordt apparatuur gebruikt die langdurig kan meten en die desgewenst op afstand is uit te lezen.

Mocht u belangstelling hebben voor het laten verrichten van trillingsmetingen dan wel het langdurig monitoren van trillingen neem dan contact op met één van onze adviseurs of schrijf ons hier een berichtje. Dan nemen wij vrijblijvend contact met u op.
Begrippenlijsten:
Site navigatie:

Sonus bv raadgevende ingenieurs, dé partner op het gebied van geluid en trillingen