Sonus bv
raadgevende
ingenieurs

Bezoekadres:
Eemsteynplein 6
3312 JA Dordrecht

078 - 6312102


E-mail:
sonus@sonus.nl


Rw, SRI, STC en DnT,A,k, één-getalswaarden voor de geluidwering

De luchtgeluidisolatie van een bouwelement en het geluiddrukniveauverschil tussen twee ruimten zijn frequentieafhankelijk. Om verschillende constructies en situaties snel en gemakkelijk met elkaar te kunnen vergelijken en beoordelen zijn zogenaamde één-getalsaanduidingen ingevoerd. De Rw-waarde ofwel de Sound Reduction Index (SRI) is internationaal de meest bekende.

De bepaling van Rw (Sound Reduction Index) wordt beschreven in ISO 717. De gemeten geluidisolatie-index in tertsbanden dient te worden vergeleken met een referentiecurve. Deze curve wordt verticaal verschoven totdat het gemiddelde van de zogenaamde 'unfavourable deviations' (onderschrijdingen van werkelijke ten opzichte van referentiecurve) maximaal is, maar niet meer dan 2 dB. De waarde van de referentiecurve bij 500 Hz is dan de gewogen geluidisolatie Rw.

Indien niet alleen de directe transmissie via de scheidingsconstructie mee wordt genomen, maar ook flankerende transmissie wordt op deze wijze de R'w (apparent sound reduction index) bepaald.

In Nederland wordt de geluidwering van een scheidingsconstructie bepaald volgens de Nederlandse norm NEN 5077 uit oktober 2006. De geluidwering wordt uitgedrukt in het genormeerde lucht-geluidniveauverschil tussen zend- en ontvangruimte (DnT,A). Indien deze wordt gecorrigeerd voor de invloed van de afmetingen van de ontvangruimte en het gemeenschappelijke oppervlak van de scheidingsconstructie wordt het karakteristieke lucht-geluidniveauverschil DnT,A,k verkregen.

Het Bouwbesluit stelt voor de luchtgeluidisolatie tussen zogenaamde verblijfsruimten (bv. slaapkamer, woonkamer, keuken) binnen een woning eisen aan de, inmiddels verouderde karakteristieke luchtgeluidisolatieïndex bijvoorbeeld dat deze Ilu;k minimaal gelijk is aan -20 dB. Tussen twee woningen moet Ilu;k minimaal gelijk zijn aan 0 dB. Dit komt ruwweg overeen met een Rw van 32 dB respectievelijk 52 dB.

Ook de STC (Sound-transmission Class) is een één-getalsaanduiding voor luchtgeluidisolatie. Deze Amerikaanse maat is vergelijkbaar met de andere twee en is gebaseerd op de luchtgeluidwering in de terstbanden van 100 Hz tot 5 kHz (octaafbanden van 125 Hz to 4 kHz).

Voor de bepaling van zowel Rw als de STC moeten metingen in tertsbanden worden verricht, voor de bepaling van de Ilu;k volstaan metingen in octaafbanden. De meetresultaten worden in alle gevallen vergeleken met een standaard- of referentiecurve. De maten verschillen in de wijze waarop de meetresultaten worden bewerkt om tot één getal te komen; zo bestraft de één strenger dan de ander gevallen waarin een bepaalde frequentieband er in negatieve zin uitspringt ten opzichte van de overige banden. Er is daardoor geen vaste verhouding tussen de Rw en de STC.

In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de subjectieve beoordeling van een wand op basis van de gewogen geluidisolatie Rw en het genormeerde lucht-geluidniveauverschil DnT,A.

Rw in dB
DnT,A,k in dB
Hoorbaarheid
Subjectieve Beoordeling
< 35
< 37
Een normaal gesprek kan eenvoudig worden gevolgd.

extreem slecht
35 tot 40
37 tot 42
Een gesprek met stemverheffing kan worden gehoord maar niet makkelijk worden verstaan. Een normaal gesprek kan nauwelijks worden verstaan.

zeer slecht
40 tot 45
42 tot 47
Een gesprek met stemverheffing kan worden gehoord maar niet makkelijk worden verstaan. Een normaal gesprek kan niet worden gehoord.

slecht
45 tot 50
47tot 52
Een gesprek met stemverheffing kan nog juist worden waargenomen. Een normaal gesprek kan niet worden gehoord.

matig
50 tot 55
52 tot 57
Luide geluiden kunnen worden waargenomen.

redelijk
> 55
> 57
Zeer luide geluiden worden waargenomen.

goed


Begrippenlijsten:
Site navigatie:

Sonus bv raadgevende ingenieurs, dé partner op het gebied van geluid en trillingen