Sonus bv
raadgevende
ingenieurs

Bezoekadres:
Eemsteynplein 6
3312 JA Dordrecht

078 - 6312102


E-mail:
sonus@sonus.nl


Geluidvermogen (Geluidsvermogen)

Geluidvermogen is de hoeveelheid energie die per seconde (J/s of W) door een geluidbron in de vorm van geluid (elastische golven in lucht rondom de bron) wordt uitgezonden. Als zodanig is het geluidvermogen een eigenschap van de bron zelf. Het vermogen beweegt zich van de bron af en in ieder punt rondom de bron waar die energie passeert veroorzaakt dit een bepaalde geluiddruk.

Neem bijvoorbeeld een stofzuiger. Die produceert een bepaald geluidvermogen onafhankelijk van de plaats waar deze wordt gebruikt. Immers het uitgestraalde geluidvermogen of het geluidvermogensniveau LWA is steeds hetzelfde. Toch zal dezelfde stofzuiger gebruikt in een woonkamer anders klinken dan in een keuken. Dit komt omdat de akoestische omgeving van de bron, waaraan de bron zijn vermogen afstaat, anders is. Wat wij waarnemen is namelijk niet het geluidvermogen van een bron maar de door die bron veroorzaakte geluiddruk. De geluiddruk, uitgedrukt in het geluiddrukniveau Lp, is afhankelijk van het bronvermogen in combinatie met de omgeving van de bron en de afstand tot de bron.

Er bestaat geen meetmethode waarmee het bronvermogen van een geluidbron direct is te meten. Het geluidvermogen wordt altijd berekend aan de hand van gemeten geluiddruk of gemeten geluidintensiteit in combinatie met gegevens van de omgeving. Er zijn meetvoorschriften en normbladen waarin valt te lezen hoe een geluidvermogensbepaling moet worden uitgevoerd.Begrippenlijsten:
Site navigatie:
begrippen A t/m E
begrippen F t/m J
begrippen K t/m O
begrippen P t/m T
begrippen U t/m Z
terug naar boven
homepage

Sonus bv raadgevende ingenieurs, dé partner op het gebied van geluid en trillingen