Sonus bv
raadgevende
ingenieurs

Bezoekadres:
Eemsteynplein 6
3312 JA Dordrecht

078 - 6312102


E-mail:
sonus@sonus.nl


Geluiddrukniveau (Geluidsdrukniveau)

Het niveau waar we in de akoestiek het meest mee te maken hebben is het geluiddrukniveau Lp. De meeste meters meten dit niveau. Ook zijn vrijwel alle normen voor geluidhinder en dergelijke in geluiddrukniveau vastgelegd of zijn daaruit af te leiden.

De onderstaande tabel geeft van enige geluidbronnen het geluiddrukniveau.

Soort geluid Geluiddrukniveau
(dB)
Straalmotor op 1m / pijngrens 140
Pneumatische hamer 130
Hard rock band 120
Stansmachine 110
autoclaxon op 1 m 100
Pneumatisch gereedschap 90
School kantine / drukke straat 80
Radio 70
Supermarkt 60
Conversatie op 1 m 50
Bibliotheek 40
Woonruimte zonder stereo 30
Fluisteren op 1 m 20
Vallende speld 10
Gehoordrempel 0


Rekenen met geluiddrukniveaus

In de praktijk hebben we vaak te maken met situaties waarin verschillende onafhankelijke bronnen voorkomen. Een voorbeeld hiervan is een werkplaats waarin meerdere machines staan opgesteld. Elk van deze machines veroorzaakt op een bepaalde plaats in die ruimte een geluiddrukniveau. Indien er meerdere machines tegelijk in werking zijn is het totale geluiddrukniveau (Lp,tot) op een bepaalde plaats gelijk aan de logaritmische sommatie van de afzonderlijke geluiddrukniveaus (Lp1 t/m Lpn).

Lp,tot = 10 x log(10Lp1/10 + 10Lp2/10 + 10Lp3/10 + .... + 10Lpn/10)


Uit de bovenstaande formule is af te leiden dat bij n identieke geluiddrukniveaus (Lp) het totale geluiddrukniveau (Lp,tot) gelijk is aan L + DL. Hierin is DL afhankelijk het aantal geluiddrukniveaus (n) dat bij elkaar wordt opgeteld. In de onderstaande figuur is DL uitgezet tegen n.

grafiek: delta L als functie van n, gelijke bronnen


Bij sommatie van twee gelijke geluiddrukniveaus neemt het totale niveau 3 dB toe.

Bij sommatie van twee verschillende geluiddrukniveaus (L1 en L2) wordt de hoogste van de twee niveaus verhoogd met een DL die kleiner is dan 3 dB. In die situatie is DL afhankelijk van het verschilniveau (L1 - L2). Veronderstel even dat L1 > L2 dan geldt: Ltot = L1 + DL. In de onderstaande figuur is DL uitgezet tegen L1 - L2.

grafiek: delta L als functie van n, ongelijke bronnen


Uit de bovenstaande figuur blijkt dat als twee geluiddrukniveaus 10 dB of meer verschillen het totale niveau voornamelijk wordt bepaald door de hoogste van de twee.


Begrippenlijsten:
Site navigatie:
begrippen A t/m E
begrippen F t/m J
begrippen K t/m O
begrippen P t/m T
begrippen U t/m Z
terug naar boven
homepage

Sonus bv raadgevende ingenieurs, dé partner op het gebied van geluid en trillingen